Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Thị thực
 

Thị thực đến Hoa Kỳ

Văn phòng Lãnh sự đặt tại số 4 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ phận Lãnh sự của Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết hồ sơ xin thị thực di dân và thị thực không di dân.

Thị thực là gì?

 Thị thực là một xác nhận cho phép một người nước ngoài đến và xin phép vào Hoa Kỳ lưu trú. Thị thực không phải sự bảo đảm chắc chắn việc được phép vào Hoa Kỳ. Một Viên chức di trú thuộc Cục Hải Quan và Biên Phòng Hoa Kỳ (CBP) của Bộ An Ninh Nội Địa Mỹ (DHS) tại cửa khẩu nhập cảnh sẽ quyết định việc một người mang thị thực có thể được hay không được vào Hoa Kỳ với tình trạng và thời gian lưu trú cụ thể.

Tùy vào mục đính của chuyến đi mà người đến Hoa Kỳ sẽ cần loại thị thực nào.

Có những loại thị thực nào?

Luật Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ dựa vào mục đích của chuyến đi đến Hoa Kỳ của đương đơn sẽ xác định loại thị thực cần xin. Có hai loại thị thực chính đến Hoa Kỳ: thị thực di dân và thị thực không di dân.

 • Bộ phận Thị thực Di dân giải quyết đơn xin thị thực của những cá nhân muốn đến Hoa Kỳ định cư bao gồm thành viên trực hệ hoặc thành viên gia đình của Công dân Hoa Kỳ hay Thường trú nhân Hoa Kỳ, hôn phu (thê) của Công dân Hoa Kỳ, người nước ngoài đến định cư để làm việc, và Trẻ Lai. Đơn xin thị thực được giải quyết theo hẹn. Để biết thêm thông tin về bộ phận Thị thực Di dân, vui lòng nhấp vào đây.
 • Bộ phận Thị thực Không Di dân giải quyết đơn xin thị thực của đương đơn người Việt Nam và các nước khác muốn đến Hoa Kỳ lưu trú tạm thời với mục đích công tác, du lịch, học tập và làm việc. Đơn xin thị thực được giải quyết theo hẹn. Để biết thêm thông tin về bộ phận Thị thực Không Di dân, vui lòng nhấp vào đây.

Ai cần thị thực?

Nói chung, tất cả các công dân nước ngoài đến Hoa Kỳ đều cần có hoặc thị thực không di dân để lưu trú tạm thời hoặc thị thực di dân để định cư, ngoại trừ những cá nhân đủ điều kiện để đến Hoa Kỳ theo Chương trình Miễn trừ Thị thực  

Lưu ý: Việt Nam hiện thời không tham gia vào Chương trình Miễn trừ Thị thực

Cảnh báo về hành vi gian lận

Việc cố tình gian lận hay cung cấp thông tin không đúng sự thật trên đơn bảo lãnh, đơn xin thị thực hay khai man với viên chức Lãnh sự có thể dẫn đến việc huỷ bỏ hồ sơ bảo lãnh và/hoặc đương đơn vĩnh viễn không hội đủ tiêu chuẩn để đến Hoa Kỳ du lịch, công tác, làm việc hay định cư. Lãnh sự quán Hoa Kỳ không công nhận cũng như không có “quan hệ đặc biệt” với bất kỳ cá nhân hay cơ quan nào cung cấp dịch vụ tư vấn, trợ giúp trong quá trình xin thị thực. Không một ai có thể đảm bảo việc cấp thị thực cho một đương đơn. Việc xét điều kiện được cấp thị thực của một đương đơn chỉ được xác định tại thời điểm phỏng vấn xin thị thực. Tất cả mẫu đơn của chính phủ Hoa Kỳ là miễn phí.

Lưu ý: nhiều đương đơn xin thị thực đã bị tổn thất tiền bạc hay bị cấm vào Hoa Kỳ vĩnh viễn vì đã cung cấp thông tin không chính xác hay dùng những đơn xin thị thực với thông tin giả mạo được các dịch vụ tư vấn về thị thực cung cấp.

Báo cáo về hành vi gian lận

Lãnh Sự Quán xử lý những thông tin tố cáo về các hành vi gian lận hay giả mạo trong quá trình xin thị thực rất nghiêm túc. Thông tin quí vị cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật và chỉ có những Viên chức Lãnh sự và Viên chức Chính phủ Hoa Kỳ đang làm việc trên hồ sơ xin thị thực đó xem xét thông tin. Chúng tôi mong đợi sự trung thực và chính xác trong thông tin quí vị cung cấp. Nếu quí vị có thông tin cụ thể về trường hợp gian lận hay giả mạo, vui lòng thông báo cho chúng tôi qua email  HCMCFPU@state.gov  

Lưu ý về an ninh

Xin lưu ý các thiết bị điện tử (điện thoại di động, máy phát thanh, máy thu âm, máy vi tính, sổ tay điện tử, máy quay phim, máy nghe nhạc v.v.) sẽ được giữ tại bộ phận An ninh khi quí vị vào toà nhà Lãnh sự. Các thiết bị điện tử sẽ được trả lại sau khi quí vị hoàn tất liên hệ công việc với Lãnh sự.

Dịch vụ khách hàng

Chúng tôi phục vụ quí vị theo luật của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Chúng tôi cam kết thực hiện dịch vụ khách hàng. Vui lòng nhấp vào đây để xem Nội dung về Dịch vụ Khách hàng.

Những đường link hữu dụng khác

Những trang web của các tổ chức Chính phủ khác:

Thông báo

 • Cập Nhật Tiến Trình Cấp Xét Thị Thực
  Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại TP.HCM
  19 Tháng 8 Năm 2014 

  Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã có những bước tiến đáng kể trong việc đưa các hệ thống trở lại hoạt động bình thường.  Chúng tôi tiếp tục ưu tiên cấp thị thực cho những hồ sơ thuộc diện thị thực di dân và những trường hợp khẩn cấp thuộc diện thị thực không di dân.  Chúng tôi hiện đang in thị thực cho các diện này với thời gian trì hoãn không đáng kể.  Chúng tôi luôn khuyến khích đương đơn xin thị thực đặt lịch hẹn phỏng vấn ít nhất một vài tuần trước ngày dự định đến Hoa Kỳ.

 • Cập nhật Tiến Trình Cấp Xét Thị Thực 
  Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại TPHCM

  Ngày 5 Tháng 8 Năm 2014

   

  Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã có những tiến triển đáng kể trong việc đưa các hệ thống trở lại hoạt động bình thường. Phần lớn các thị thực bị tồn đọng đã được cấp trên phạm vi toàn cầu. Chúng tôi tiếp tục việc ưu tiên cấp thị thực cho những hồ sơ thuộc diện định cư và những trường hợp khẩn cấp thuộc thị thực không định cư. Đọc thêm...

 • Cập nhật Tiến Trình Cấp Xét Thị Thực 
  Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại TPHCM
  Ngày 31 Tháng 7 Năm 2014

   

  Tiến trình cấp xét thị thực bị kéo dài hơn bình thường do bởi sự cố kỹ thuật, nên nếu quý vị có nhu cầu cần lấy lại hộ chiếu trước khi được cấp thị thực, quý vị có thể nhận trực tiếp tại Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ và sẽ nộp lại cho văn phòng Lãnh Sự sau đó để hoàn tất việc cấp thị thực của quý vịĐọc thêm...

   

Lưu Trữ Thông Báo