Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Liên hệ
 

Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ
4 Lê Duẩn, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

  • Nếu quí vị có câu hỏi về tiến trình thị thực di dân, vui lòng nhấp vào đây. Nếu quí vị có câu hỏi về tiến trình thị thực không di dân, vui lòng nhấp vào đây.
  • Thông tin về dịch vụ Công Dân Hoa Kỳ, xin truy cập vào mục "Contact us" và gửi câu hỏi của quí vị qua mạng.
  • Trường hợp khẩn cấp : Nếu quý khách là công dân Hoa Kỳ và có việc khẩn sau giờ làm việc (như bệnh tật, tử vong, lâm vào hoàn cảnh túng thiếu hoặc bị bắt giữ, xin vui lòng liên hệ bằng đường dây nóng của chúng tôi qua số (04) 3850-5000/ 3850-5105 nếu gọi trong nội địa Việt Nam hoặc 011-84-4-3850-5000 gọi từ Hoa Kỳ.
  • Nếu quý vị có bất kỳ thông tin nào về hồ sơ xin thị thực giả mạo, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email: HCMCFPU@state.gov. Lưu ý rằng chúng tôi chỉ phúc đáp thư có liên quan đến hồ sơ giả mạo.

Liên hệ

Trang Web này do Phòng Văn hoá Thông tin Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh quản lý.

Mọi góp ý về trang web này xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau:

Public Affairs Section
U.S. Consulate General

8 Fl., Diamond Plaza, 34 Le Duan Blvd.
Dist. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: (84-8) 3520-4610
Fax: (84-8) 3520-4622
Email: achcmc@state.gov
Website: http://hochiminh.usconsulate.gov