Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Tự học MBA
 

“Tự học MBA” trên trang web của Lãnh sự quán Hoa Kỳ là một chuyên mục mới nhằm mục đích thông tin đến các đọc giả Việt Nam các chủ đề về kinh tế và thương mại do các chuyên gia người Mỹ cung cấp. Những thông tin này bao hàm nhiều chuyên đề nhằm phục vụ nhu cầu tự học, tự tìm hiểu của bạn đọc quan tâm. Xin liên hệ Phòng Văn hoá Thông tin, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM, chúng tôi luôn hoan nghênh những ý kiến hoàn thiện chuyên mục.