Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Thông cáo báo chí

Việt Nam và Hoa Kỳ khởi công dự án lịch sử xử lý chất da cam/dioxin tại Đà Nẵng

9/8/2012

ĐÀ NẴNG, 9/8/2012 - Hôm nay, Việt Nam và Hoa Kỳ khởi công dự án xử lý ô nhiễm dioxin từ hóa chất diệt cỏ da cam tại các khu vực của Sân bay Đà Nẵng nơi lưu trữ chất da cam trong chiến tranh Việt Nam.

“Cả hai nước chúng ta đang di chuyển đất và tiến hành những bước đầu tiên để chôn vùi những di sản của quá khứ. Tôi mong chờ nhiều thành công hơn nữa sẽ tiếp nối trong thời gian tới", Đại sứ Hoa Kỳ David B. Shear nói. “Trong vài năm tới, các công nhân của dự án sẽ đào xúc đất và trầm tích nhiễm dioxin và vận chuyển đến nơi tập trung để xử lý...để phân huỷ dioxin trong đất bị ô nhiễm và làm cho đất đạt các tiêu chuẩn của Việt Nam và Hoa Kỳ về an toàn cho những người dân sống và làm việc tại khu vực này”.

Dự án đã được lập kế hoạch rất kỹ càng để tránh bất kỳ tác động có hại nào tại khu vực sân bay nơi diễn ra hoạt động xử lý môi trường cung như tại cộng đồng xung quanh. Các biện pháp bảo đảm an toàn sẽ được áp dụng để kiếm soát bụi, nước mưa chảy tràn bề mặt và hơi ẩm/hơi nuớc thoát ra.

Công việc khắc phục môi trường và sức khỏe của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã nhận được hỗ trợ rộng rãi của lưỡng đảng trong Quốc hội tại Washington, đặc biệt từ Thượng nghị sĩ Patrick Leahy của bang Vermont. Thượng nghị sĩ Leahy đã ủng hộ mạnh mẽ cho nỗ lực xử lý chất da cam và hỗ trợ cho người khuyết tật, bất kể nguyên nhân, tại Việt Nam để giúp giải quyết các vấn đề di sản do chiến tranh để lại và thúc đẩy mối quan hệ giữa hai chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ.

Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ đã hợp tác về các vấn đề liên quan đến chất da cam từ năm 2000. USAID đã hợp tác chặt chẽ với các cơ quan Việt Nam để phát triển dự án tại Đà Nẵng từ năm 2009.

Để biết thêm thông tin về dự án bằng tiếng Anh, xin vui lòng truy cập tại đây.

Thông tin bằng tiếng Việt

(Hết thông cáo)