Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Hướng dẫn đóng phí SEVIS
 

Lưu ý: Các đương đơn chưa đóng phí SEVIS sẽ không đươc phép tham dự phỏng vấn và sẽ được yêu cầu quay trở lại Lãnh Sự quán vào lần sau khi có đủ bằng chứng đã đóng phí.

Cách 1: Đóng phí trực tuyến (chỉ dành cho thẻ tín dụng)

Nếu đương đơn có thẻ tín dụng Visa hoặc Mastercard, đương đơn có thể hoàn tất mẫu đơn I-901 và đóng phí trực tuyến tại trang web Bộ An Ninh Nội Địa. Khi trả tiền trực tuyến, đương đơn có thể in ngay biên lai thu phí tạm thời và nộp biên lai này khi đến phỏng vấn.

Cách 2: Đóng phí qua đường bưu điện (chỉ chấp nhận ngân phiếu cấp tại Hoa Kỳ)

Với cách đóng phí này, trong khoảng thời gian 1 tháng hoặc lâu hơn đương đơn mới nhận được biên lai thu phí chính thức để mang theo khi đi phỏng vấn. Mẫu đơn có thể được tải về từ trang web của bộ An Ninh Nội Địa.

Bước 1: Truy cập vào trang web Bộ An Ninh Nội Địa, nhấp vào các liên kết để tải về mẫu đơn I-901 (PDF 96K).

Bước 2: Hoàn tất mẫu đơn và làm theo hướng dẫn ở trang 2 của mẫu đơn I-901 để gởi tiền và mẫu đơn qua bưu điện đến Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS). Vui lòng không gởi tiền mặt qua đường bưu điện.

Lệ phí cấp thị thực tương hỗ

Đương đơn có thể phải đóng thêm lệ phí cấp thị thực tùy thuộc các yếu tố khác bao gồm loại thị thực, quốc tịch của đương đơn, và thời hạn hiệu lực của thị thực. Lệ phí cấp thị thực khác nhau giữa các quốc gia tuỳ thuộc vào quan hệ tương hỗ giữa Hoa Kỳ với các nước này. Lệ phí cấp thị thực được yêu cầu đóng chỉ khi nào đương đơn được cấp thị thực và phải nộp tại Lãnh Sự Quán sau khi phỏng vấn. Để có thông tin về biểu phí cấp thị thực tương hỗ, vui lòng truy cập vào trang web của Bộ Ngoại Giao.