Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Các nguồn thông tin khác về Thị thực

Các nguồn thông tin khác về Thị thực

Bộ Ngoại giao

Trang web Lãnh sự http://travel.state.gov/ thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cung cấp đầy đủ tất cả các thông tin về thị thực định cư, thị thực không định cư, nhận con nuôi ở nước ngoài, hộ chiếu Hoa Kỳ, và các dịch vụ khác dành cho công dân Hoa Kỳ khi du lịch nước ngoài.

Bản tin Thị thực của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ:

Để biết thông tin cập nhật về ngày ưu tiên giải quyết hồ sơ đối với mỗi loại thị thực, vui lòng gọi số (202) 663-1541 hoặc truy cập trang web của Bộ Ngoại giao để xem trang bản tin thị thực.

Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC):

Địa chỉ gởi thư:
National Visa Center
Attn:  WC
31 Rochester Avenue
Portsmouth, NH  03801-2915, USA

NVC sử dụng hệ thống thông tin tự động và có thể trả lời câu hỏi suốt 24 giờ mỗi ngày và cả 7 ngày trong tuần (603-334-0700). Điện thoại viên sẽ trả lời trực tiếp những câu hỏi phức tạp hơn trong khoảng thời gian từ 7h sáng đến 12 giờ đêm (theo giờ chuẩn EST) từ thứ Hai đến thứ Sáu. Để biết thông tin về tình trạng hồ sơ và trao đổi trực tiếp với điện thoại viên, người gọi phải cung cấp số hồ sơ HCM hoặc số biên nhận của CIS qua bàn phím điện thoại. NVC chỉ có thông tin về các hồ sơ bão lãnh đã nhận từ Sở Di trú Hoa Kỳ. Nếu hệ thống thông tin tự động không nhận ra số hồ sơ hoặc số biên nhận của CIS mà người gọi cung cấp, đa số trường hợp là vì NVC chưa nhận được hồ sơ bảo lãnh này. 

Ngoài ra, nếu có câu hỏi về hồ sơ của mình, quý vị cũng có thể liên hệ với Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) bằng cách gởi email đến NVCINQUIRY@state.gov. Hãy nhớ cung cấp các thông tin sau đây khi gởi câu hỏi của quý vị đến NVC:

  • Số hồ sơ do NVC cấp (số hồ sơ HCM hoặc số biên nhận của CIS)
  • Tên và ngày tháng năm sinh của đương đơn chính
  • Tên và ngày tháng năm sinh của người bảo lãnh
  • Nếu hồ sơ của quý vị theo diện làm việc, hãy nhớ cung cấp tên của công ty hay tổ chức nơi quý vị sẽ làm việc khi sang Hoa Kỳ thay vì là thông tin của người bảo lãnh quý vị.

Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS)

Trang chủ của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS): http://www.dhs.gov/

DHS US-VISIT - Cửa khẩu và các Quy trình: http://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/operations

Cơ quan thực thi Luật Nhập cư và Hải quan Hoa Kỳ (CBP): http://www.cbp.gov/

Thông tin về Tờ khai Xuất nhập cảnh (Form I-94): http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/i-94_instructions/

Các văn phòng của Sở Di trú Hoa Kỳ (USCIS):

Nếu quý vị đã liên hệ với Bộ phận Dịch vụ Khách hàng Quốc gia để hỏi thông tin hồ sơ mà không nhận được phản hồi trong vòng 30 ngày, quý vị có thể gửi email cho Sở Di Trú để đặt câu hỏi:

Nếu quý vị không nhận được phản hồi trong vòng 21 ngày kể từ ngày liên lạc với Sở Di Trú, quý vị có thể liên hệ Trụ sở chinh của Sở Di Trú qua e-mail tại địa chỉ SCOPSSCATA@dhs.gov.

Sở Di trú Hoa Kỳ cung cấp thông tin trực tuyến về tình trạng hồ sơ tại địa chỉ https://egov.uscis.gov/cris/jsps/index.jsp đối với các hồ sơ lưu trữ tại Sở Di trú.

Thông tin về quyền hợp pháp dành cho những người định cư là nạn nhân của nạn bạo hành gia đình tại Hoa Kỳ