Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Liên lạc với dịch vụ công dân Hoa Kỳ
 

Nếu quý vị có câu hỏi về tiến trình và các dịch vụ của Bộ phận Dịch vụ công dân Hoa Kỳ, vui lòng truy cập: http://hochiminh.usconsulate.gov/contact_acs.html.