Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Liên lạc với dịch vụ công dân Hoa Kỳ
 

Địa chỉ gởi thư:

Bộ phận Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ
Số 4 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lịch hẹn:

Các dịch vụ về công chứng, hộ chiếu chỉ được giải quyết theo lịch hẹn.  Vui lòng đặt lịch hẹn tại:

https://evisaforms.state.gov/acs/default.asp?postcode=HCM&appcode=1

Lưu ý: Đối với quý khách đến nhận hộ chiếu, ngân phiếu phúc lợi liên bang/thư từ liên quan, hoặc bổ túc giấy tờ về Giấy báo sanh lãnh sự ngoài nước thì không cần phải đặt hẹn.

Thư điện tử :

Nếu quý khách có câu hỏi về tiến trình và các dịch vụ của Bộ phận Dịch vụ công dân Hoa Kỳ, vui lòng truy cập: http://hochiminh.usconsulate.gov/contact_acs.html.

Lưu ý: Bộ phận Dịch Vụ Công Dân Hoa Kỳ không cung cấp các thông tin cấp thị thực vào Hoa Kỳ.  Về các vấn đề có liên quan đến thị thực di dân (hồ sơ bảo lãnh, v.v.) hoặc thị thực không di dân (du lịch, thăm thân nhân tại Hoa Kỳ, du học, v.v.), xin vui lòng liên lạc với Phòng Thông tin tại địa chỉ: http://hochiminh.usconsulate.gov/contact/ivinquiries.html (Thị thực di dân) và http://hochiminh.usconsulate.gov/contact/nivinquiries.html (Thị thực không di dân).

Trong trường hợp khẩn cấp, xin vui lòng liên hệ với Bộ phận Dịch vụ công dân Hoa Kỳ bằng điện thoại để được trợ giúp khẩn cấp.  Nếu quý khách có việc khẩn trong hoặc sau giờ làm việc, vui lòng truy cập: http://vietnamese.hochiminh.usconsulate.gov/citizen-services/trong-trng-hp-khn-cp.html.