Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Lịch làm việc của bộ phận Lãnh sự
 

Bộ phận Lãnh sự sẽ đóng cửa vào các ngày sau đây trong năm:

Ngày lễ năm 2015

Ngày nghỉ 

Thứ

Lễ

Tết dương lịch

1 tháng Giêng             

Thứ Năm

HK và VN

Ngày sinh Martin Luther King

19 tháng Giêng

Thứ Hai

HK

Ngày Tổng Thống

16 tháng Hai

Thứ Hai

HK

Tết Nguyên Đán

17 tháng Hai

đến 23 tháng Hai

Thứ Ba đến
 Thứ Hai

VN

Ngày giỗ tổ Hùng Vương

28 tháng Tư

Thứ Ba

VN

Lễ 30-4

30 tháng Tư

Thứ Năm

VN

Ngày Quốc tế Lao Động

1 tháng Năm

Thứ Sáu

VN

Ngày Tưởng niệm

25 tháng Năm

Thứ Hai

HK

Quốc Khánh Hoa Kỳ

3 tháng Bảy

Thứ Sáu

HK

Quốc Khánh Việt Nam

2 tháng Chín

Thứ Tư

VN

Ngày Lao động

7 tháng Chín

Thứ Hai

HK

Ngày Columbus

12 tháng Mười

Thứ Hai

HK

Ngày cựu chiến binh

11 tháng Mười Một

Thứ Tư

HK

Lễ Tạ ơn

26 tháng Mười Một

Thứ Năm

HK

Lễ Giáng Sinh

25 tháng Mười Hai

Thứ Sáu

HK

V = Ngày lễ Việt Nam
A - Ngày lễ Hoa Kỳ