Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Lịch làm việc của bộ phận Lãnh sự

Lịch làm việc của bộ phận Lãnh sự

Bộ phận Lãnh sự sẽ đóng cửa vào các ngày sau đây trong năm 2014:

Ngày lễ năm 2014

Ngày nghỉ

Thứ

Lễ

Tết dương lịch

1 tháng Giêng

Thứ Tư

HK và VN

Ngày sinh Martin Luther King

20 tháng Giêng

Thứ Hai

HK

Tết Nguyên Đán

29 tháng Giêng

đến 5 tháng Hai

Thứ Tư đến
 Thứ Tư

VN

Ngày Tổng Thống

17 tháng Hai

Thứ Hai

HK

Ngày giỗ tổ Hùng Vương

9 tháng Tư

Thứ Tư

VN

Lễ 30-4

30 tháng Tư

Thứ Tư

VN

Ngày Quốc tế Lao Động

1 tháng Năm

Thứ Năm

VN

Ngày Tưởng niệm

26 tháng Năm

Thứ Hai

HK

Quốc Khánh Hoa Kỳ

4 tháng Bảy

Thứ Sáu

HK

Ngày Lao động

1 tháng Chín

Thứ Hai

HK

Quốc Khánh Việt Nam

2 tháng Chín

Thứ Ba

VN

Ngày Columbus

13 tháng Mười

Thứ Hai

HK

Ngày cựu chiến binh

11 tháng Mười Một

Thứ Ba

HK

Lễ Tạ ơn

27 tháng Mười Một

Thứ Năm

HK

Lễ Giáng Sinh

25 tháng Mười Hai

Thứ Năm

HK

HK = Ngày lễ Hoa Kỳ

VN = Ngày lễ Việt Nam