Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Giấy báo sanh Lãnh sự ngoài nước
 

Trẻ em sanh ngoài nước có cha hoặc mẹ mang quốc tịch Hoa Kỳ được quyền nộp đơn xin quốc tịch Hoa Kỳ. Nếu cha/mẹ đáp ứng các yêu cầu pháp lý về việc chuyển quốc tịch cho trẻ, Phòng Lãnh Sự sẽ cấp Giấy Báo Sanh Lãnh Sự Ngoài nước cho trẻ. Cha mẹ cũng có thể xin cấp hộ chiếu Hoa Kỳ và số an sinh xã hội cho trẻ. Xin vui lòng vào đường dẫn sau để biết thêm chi tiết về các yêu cầu chuyển quốc tịch. Ít nhất một trong hai cha hoặc mẹ của trẻ phải là công dân Hoa Kỳ vào thời điểm trẻ đươc sinh ra để có thể chuyển quốc tịch cho trẻ. 

Chúng tôi đề nghị quý vị hoàn tất đơn xin Giấy Báo Sanh Lãnh Sự Ngoài Nước sớm nhất có thể sau khi con của quý vị được sinh ra. Giấy Báo Sinh Lãnh Sự Ngoài Nước không thể cấp cho trẻ trên 18 tuổi, tuy nhiên trẻ vẫn có thể được đăng ký là công dân Hoa Kỳ và được cấp hộ chiếu. 

Trước khi đặt lịch hẹn

Trước khi gửi cho chúng tôi e-mail để đặt lịch hẹn, quý vị phải: 

 • Thu thập các bằng chứng hỗ trợ (giấy chứng nhận kết hôn, giấy khai sinh, bằng chứng về quá trình cư trú, v.v.) các loai giấy tờ này có ghi trong Danh sách hồ sơ xin Giấy Báo Sinh Lãnh Sự Ngoài Nước.
 • Nếu có nộp đơn xin hộ chiếu, xin vui lòng hoàn tất đơn xin hộ chiếu, Mẫu đơn DS-11Không ký tên! Đương đơn không ở Hoa Kỳ có thể điền đơn trên máy nhưng không thể nộp đơn đã điền xong trực tiếp trên mạng như những đương đơn tại Hoa Kỳ. Vui lòng IN đơn đã điền đầy đủ thông tin và mang theo vào ngày hẹn.

Đặt lịch hẹn

Sau khi hoàn tất các đơn, xin vui lòng gửi e-mail đến địa chỉ VietnamCRBAAppt@state.gov với tiêu đề : “Xin đặt lịch hẹn Giấy Báo Sanh Lãnh Sự Ngoài Nước - [ TÊN CỦA TRẺ]”. Mỗi trẻ xin làm Giấy Báo Sanh Lãnh Sự Ngoài nước cần phải đặt lịch hẹn riêng biệt, tuy nhiên quý vị có thể gửi tất cả thông tin và các giấy tờ trong cùng một e-mail. Trong e-mail, vui lòng đính kèm:

Scan các giấy tờ sau:

 • Mẫu đơn DS-2029 đã được điền đầy đủ. Không ký tên!
 • Giấy chứng nhận kết hôn, nếu cha mẹ có kết hôn
 • Giấy khai sinh Việt Nam của trẻ
 • Hộ chiếu của cha/mẹ (trang dữ liệu cá nhân) hoặc giấy tờ nhận dạng của cha/mẹ không phải là công dân Hoa Kỳ. 
 • Có hai sự lựa chọn cho ngày đặt lịch hẹn: (Thứ Hai,Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Sáu): từ 1:00 đến 3:00 giờ trưa hoặc ngày Thứ Tư từ 8:30 đến 10:00 giờ sáng, ngoại trừ khi trừ các ngày nghỉ lễ.

Chúng tôi sẽ xem xét nhanh các đơn quý vị gửi đến để quyết định xem đơn đã được điền đầy đủ hay không. Nếu đơn của quý vị đã hoàn tất, chúng tôi sẽ sắp xếp lịch hẹn cho quý vị. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đặt ngày hẹn theo yêu cầu của quý vị nhưng cũng sẽ có môt số các cuộc hẹn không thể đáp ứng đúng như quý vị yêu cầu. 

Vào ngày hẹn

 • Vui lòng đến Tổng Lãnh Sự Quán không quá 15 phút trước lịch hẹn. Nếu quý vị đến trể quá 30 phút so với lịch hẹn, quý vị sẽ phải đặt lại một ngày hẹn khác. 
 • Vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
  • Trẻ em (là đương đơn) phải có mặt.  Nếu cha/mẹ là công dân Hoa Kỳ không có mặt tại thời điểm nộp đơn, cần phải nộp bản sao có công chứng từ Phòng công chứng Hoa Kỳ (vui lòng xem danh sách các giấy tờ trên đây).  
  • Mẫu đơn DS-2029 không ký tên, các giấy tờ  bản chánh và bất kỳ hồ sơ bổ sung
  • Mẫu đơn xin Hộ chiếu DS-11 (nếu có làm đơn xin cấp hộ chiếu). Đương đơn không ở Hoa Kỳ có thể điền đơn trên máy nhưng không thể nộp đơn đã điền xong trực tiếp trên mạng như những đương đơn tại Hoa Kỳ. Vui lòng IN đơn đã điền đầy đủ thông tin và mang theo vào ngày hẹn.
  • Lệ phí.
  • Ảnh làm hộ chiếu – chúng tôi không có thợ chụp ảnh tại Tổng Lãnh Sự Quán
  • Hoàn tất đơn xin số và thẻ An sinh Xã hội, Mẫu đơn SS-5, mà chúng tôi sẽ gửi thay cho quý vị sau khi có Giấy Báo Sanh Lãnh Sự.
 • Đọc hướng dẫn trong danh sách hồ sơ để đảm bảo đơn được điền đúng và đầy đủ.

Adobe Reader

 • Tải miễn phí Adobe Acrobat Reader
  Tải miễn phí Adobe Acrobat Reader

  Tất cả các tài liệu có thể tải xuống từ trang này đều ở dạng PDF. Để đọc được tệp tin dạng PDF bạn cần có phần mềm Adobe Acrobat Reader. Bạn có thể tải miễn phí phần mềm này bằng cách nhấp chuột vào "Tải miễn phí" ở trên..