Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Giấy báo sanh Lãnh sự ngoài nước
 

Hướng dẫn nộp hồ sơ "Giấy báo sanh Lãnh sự ngoài nước" cho công dân Hoa Kỳ

HỒ SƠ LÀM GIẤY BÁO SANH LÃNH SỰ NGOÀI NƯỚC CHỈ ĐƯỢC XÉT THEO LỊCH HẸN:

Đăng ký cuộc hẹn phỏng vấn qua mạng theo đường dẫn sau: https://evisaforms.state.gov/acs/default.asp?postcode=HCM&appcode=1

LƯU Ý:

 • Mỗi đương đơn chỉ được đặt một cuộc hẹn cho mỗi lần phỏng vấn. Nếu đương đơn nào đặt nhiều hơn một cuộc hẹn thì tất cả các cuộc hẹn phỏng vấn của đương đơn đó sẽ bị huỷ trên hệ thống và quí vị phải đặt lại cuộc hẹn phỏng vấn.
 • Hồ sơ sẽ bị trả lại vào thời điểm phỏng vấn nếu quý vị không chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ được yêu cầu trong phần CÁC GIẤY TỜ CẦN NỘP.
 • Vui lòng có mặt tại Bộ phận Công Dân Hoa Kỳ vào đúng giờ hẹn của quý vị. Cuộc hẹn của quý vị có thể bị hủy bỏ nếu quý vị vắng mặt vào giờ hẹn.

 THÔNG TIN CHUNG

Giấy Báo Sanh Lãnh Sự Ngoài Nước (CRBA) của công dân Hoa Kỳ ghi nhận việc sanh tại nước ngoài của một công dân Hoa Kỳ. Giấy Báo Sanh này sẽ được thừa nhận như một bằng chứng chứng minh trẻ mang quốc tịch Hoa Kỳ tại tất cả các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ. Mặc dù, theo qui định pháp luật, đây không phải là giấy khai sanh (chỉ được cấp tại cơ quan tư pháp địa phương), nhưng tại Hoa Kỳ, Giấy Báo Sanh Lãnh Sự Ngoài Nước vẫn được sử dụng tương tự như giấy khai sanh được cấp tại văn phòng hộ tịch quận/hạt hoặc thành phố.

Chúng tôi đề nghị quý vị nộp đơn xin hộ chiếu Hoa Kỳ cho trẻ cùng lúc nộp đơn xin Giấy Báo Sanh Lãnh Sự Ngoài Nước

CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN ĐỂ CÓ QUỐC TỊCH HOA KỲ CHO TRẺ SANH TẠI NƯỚC NGOÀI

Trẻ sanh ngoài Hoa Kỳ sẽ có quốc tịch Hoa Kỳ ngay khi được sanh ra nếu hội đủ các yêu cầu chuyển quốc tịch sau:

Trẻ sanh tại nước ngoài có cha và mẹ đều là công dân Hoa Kỳ có kết hôn hợp pháp: Trẻ sanh tại nước ngoài có cha mẹ đều là công dân Hoa Kỳ có kết hôn hợp pháp sẽ có quốc tịch Hoa Kỳ ngay khi được sanh ra theo Điều khoản 301 (c) của Luật Di Trú và Nhập tịch nếu cha hoặc mẹ đã sanh sống tại Hoa Kỳ trước khi trẻ được sanh ra.

Trẻ sanh tại nước ngoài có cha hoặc mẹ là công dân Hoa Kỳ và người còn lại là ngoại kiều có kết hôn hợp pháp: Trẻ sanh tại nước ngoài có cha hoặc mẹ là công dân Hoa Kỳ và người còn lại là ngoại kiều sẽ có quốc tịch Hoa Kỳ ngay khi được sanh ra theo Điều khoản 301 (g) của Luật Di trú và Nhập tịch với điều kiện là người cha hoặc mẹ mang quốc tịch Hoa Kỳ đã cư trú tại Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian theo luật định áp dụng vào thời điểm trẻ được sanh ra. Đối với trẻ sanh vào hoặc sau ngày 14/11/1986, người cha hoặc mẹ có quốc tịch Hoa Kỳ phải cư trú tại Hoa Kỳ 5 năm trong đó có 2 năm sau 14 tuổi. Đối với trẻ được sanh ra vào thời điểm từ 24/12/1952 đến 13/11/1986, người cha hoặc mẹ mang quốc tịch Hoa Kỳ phải cư trú tại Hoa Kỳ 10 năm trong đó có 5 năm sau 14 tuổi.

Trẻ sanh ngoài giá thú tại nước ngoài có cha là công dân Hoa Kỳ: Trẻ sanh ngoài giá thú tại nước ngoài có cha là công dân Hoa Kỳ có thể có quốc tịch Hoa Kỳ theo Điều khoản 301(g) của Luật Di Trú và Nhập tịch, áp dụng luật định bởi Điều khoản 309(a) của Luật Di Trú và Nhập tịch với điều kiện:

 • Phải trình bằng chứng rõ ràng và mang tính thuyết phục về mối quan hệ huyết thống giữa trẻ và người cha;
 • Người cha có quốc tịch Hoa Kỳ vào thời điểm trẻ được sanh ra;
 • Người cha (trừ khi qua đời) phải thoả thuận bằng văn bản về việc bảo trợ tài chánh cho trẻ cho đến khi trẻ 18 tuổi, và
 • Trong khi trẻ dưới 18 tuổi : (a) trẻ phải được nhìn nhận hợp pháp theo luật định nơi họ đang cư trú, hoặc (b) người cha phải xác nhận mối quan hệ cha con bằng văn bản tuyên thệ (c) Mối quan hệ cha con phải được tòa án công nhận.

Trẻ sanh ngoài giá thú tại nước ngoài có mẹ là công dân Hoa Kỳ: Trẻ sanh ngoài giá thú tại nước ngoài có mẹ là công dân Hoa Kỳ có thể có quốc tịch Hoa Kỳ theo Điều khoản 301(g) của Luật Di Trú và Nhập Tịch áp dụng luật định bởi Điều khoản 309(c) của Luật Di Trú và Nhập Tịch nếu người mẹ là công dân Hoa Kỳ vào thời điểm trẻ được sanh ra, và nếu người mẹ đã cư trú liên tục 1 năm tại Hoa Kỳ hoặc tại các lãnh thổ thuộc chủ quyền của Hoa Kỳ.

Đối với trẻ không thuộc các diện nêu trên, xin vui lòng liên hệ Bộ phận Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ.

CÁC GIẤY TỜ CẦN NỘP

1. Giấy Khai Sanh Việt Nam hợp pháp của trẻ: Bản chính và 1 bản phô tô cùng 1 bản dịch tiếng Anh dịch.

2. Giấy tờ nhận dạng của cha/mẹ là công dân Hoa Kỳ (ví dụ: Hộ chiếu Hoa Kỳ, Giấy Nhập Tịch…): Bản chính và 1 bản phô tô hoặc 1 bản sao có công chứng tại phòng công chứng Hoa Kỳ.

3. Giấy tờ nhận dạng của cha/mẹ không phải là quốc tịch Hoa Kỳ (ví dụ: Hộ chiếu, Giấy Chứng Minh Nhân Dân…): Bản chính và 1 bản phô tô cùng 1 bản dịch tiếng Anh.

4. Bằng chứng quốc tịch Hoa Kỳ của cha/mẹ là công dân Hoa Kỳ trước khi trẻ được sinh ra (ví dụ: Hộ chiếu Hoa Kỳ, Giấy Nhập Tịch…): Bản chính hoặc 1 bản sao có công chứng tại phòng công chứng Hoa Kỳ.

5. Giấy Chứng Nhận Kết Hôn của cha mẹ trẻ (nếu đã kết hôn): bản chính và 1 bản phô tô cùng bản dịch tiếng Anh.

6. Bằng chứng đã chấm dứt các cuộc hôn nhân trước đây của cha hoặc mẹ trẻ (ví dụ: Bản Án Ly Hôn, Giấy Chứng Tử): Bản chính và 1 bản phô tô cùng bản dịch tiếng Anh.

7. Bằng chứng bổ sung về mối quan hệ giữa người cha và người mẹ của trẻ (ví dụ: hình ảnh đám cưới, thư từ liên lạc, v.v...).

8. Bằng chứng bổ sung về sự ra đời của trẻ (ví dụ: hồ sơ bệnh viện/ hồ sơ khám thai, hồ sơ siêu âm, hình ảnh chụp khi người mẹ mang thai, v.v…)

9. Bằng chứng cha mẹ cùng chung sống tại một nơi khi trẻ được thụ thai (ví dụ: hộ chiếu có dấu thị thực, vé máy bay, bản in từ hãng hàng không về hành trình của chuyến đi …).

10. Bằng chứng chứng minh cha hoặc mẹ mang quốc tịch Hoa Kỳ của trẻ đã sinh sống tại Hoa Kỳ 5 năm, trong đó có 2 năm sau mười bốn tuổi, trước khi trẻ được sanh ra (bằng chứng có thể chấp nhận như hồ sơ trường học, bảng điểm trường học, hồ sơ khai thuế, Tờ Khai An Sinh Xã Hội, v.v..).

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC:

Xin lưu ý rằng trẻ phải có mặt cùng cha hoặc mẹ vào ngày hẹn.

1. Điền vào các mẫu đơn sau (tất cả đính kèm):

 • Mẫu đơn DS-2029 (Đơn xin Giấy Báo Sanh Lãnh Sự Ngoài Nước cho Công Dân Hoa Kỳ).
 • Đơn SS-5 (Đơn xin cấp Thẻ An Sinh Xã Hội). 

2. Nếu cha và mẹ của trẻ cũng xin hộ chiếu Hoa Kỳ cho trẻ, vui lòng:

 • Điền mẫu đơn DS-11 trực tuyến trên mạng  (Đơn xin hộ chiếu)
 • Nộp 1 tấm hình thẻ làm hộ chiếu của trẻ (theo hướng dẫn chụp hình đính kèm)
 • Cha và mẹ của trẻ phải cùng có mặt để ký tên vào đơn xin cấp hộ chiếu cho trẻ dưới 16 tuổi. Nếu chỉ một trong hai người hiện diện thì phải nộp mẫu đơn (DS-3053) - Bản Khai Đồng Ý Cấp Hộ Chiếu Cho Trẻ dưới 16 tuổi do người cha/ hoặc mẹ còn lại ký tên và công chứng tại phòng Công Chứng Hoa Kỳ cùng 1 bản phô tô thẻ nhận diện được xuất trình vào thời điểm công chứng.

3. Vui lòng mang theo 205 đô la Mỹ để đóng lệ phí cho Giấy Báo Sinh Lãnh Sự Ngoài Nước và hộ chiếu (trong đó 100 đô la Mỹ cho Giấy Báo Sinh Lãnh Sự Ngoài Nước, 105 đô la Mỹ là phí cấp hộ chiếu cho trẻ. Tất cả các lệ phí này phải được thanh toán bằng tiền mặt đô la Mỹ hoặc tiền đồng Việt Nam hoặc bằng thẻ tín dụng như Visa, Master card, Discover và American express. Tổng Lãnh Sự Quán không nhận ngân phiếu.

Ngoài ra, Tổng Lãnh sự chỉ có thể nhận tiền đô la trong tình trạng tốt. Tiền bị dán, phai mờ, rách, hư hại, hoặc có quá nhiều dấu vết hoặc vết ố sẽ không được nhận. Nộp đơn và các giấy tờ yêu cầu tại Bộ Phận Công Dân Hoa Kỳ của Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ TP. HCM vào ngày hẹn.

LƯU Ý:

• Tất cả các giấy tờ bằng ngôn ngữ khác phải được dịch sang tiếng Anh tại phòng tư pháp quận huyện

• Tất cả giấy tờ nộp phải là bản chính (chúng tôi sẽ trả lại sau khi xem) và 1 bản phô tô.

• Giấy tờ nhận dạng phải được phô tô rõ ràng.

• Các giấy tờ cần phải thị thực bởi công chứng Hoa Kỳ có thể thị thực tại phòng công chứng ở Hoa Kỳ hoặc tại Bộ Phận Dịch Vụ Công Dân Hoa Kỳ của Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Thành Phố Hồ Chí Minh vào ngày hẹn.

• Phòng An Sinh Xã hội sẽ gửi thẻ an sinh xã hội đến địa chỉ ghi trong đơn của Quý vị trong khoảng từ ba đến sáu tháng sau khi Quý vị nhận Giấy Báo Sanh Lãnh Sự Ngoài Nước và hộ chiếu Hoa Kỳ của trẻ.

• Về thông tin liên quan đến thị thực xuất cảnh Việt Nam, vui lòng liên hệ các cơ quan sau để được hướng dẫn cụ thể:

Phòng quản lý xuất nhập cảnh Thành phố Hồ Chí Minh: 196 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TPHCM - ĐT: (84-8)3829-9398/3829-7107

Cục quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công An: 254 Nguyễn Trãi, Q.1, TPHCM - ĐT: (84-8) 39200-2300/ 3920-0353

Mọi thắc mắc liên quan đến việc hoàn tất hồ sơ xin Giấy báo sanh lãnh sự ngoài nước và hộ chiếu Hoa Kỳ, xin vui lòng liên hệ Bộ phận Dịch vụ công dân Hoa Kỳ số (84-8) 3520-4200.

GIAO NHẬN:

Nếu hồ sơ được chấp thuận, thông thường phải mất khoảng 4 tuần Tổng Lãnh Sự Quán mới nhận được Giấy Báo sanh Lãnh sự và hộ chiếu. Giấy báo Sanh Lãnh sự cùng hộ chiếu sẽ đươc giao đến quý vị thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh EMS. Lệ phí chuyển phát nhanh là 36,000 hoặc 50,000 đông tuỳ thuộc vào địa điểm chuyển phát. Lệ phí này phải trả bằng tiền mặt, tiền đồng Việt Nam. 

NHỮNG QUI ĐỊNH VỀ HÌNH CHỤP LÀM HỘ CHIẾU HOA KỲ

Hình mẫu

• Kích thước: Cỡ hình là 5 cm x 5 cm

• Hình ảnh từ cuối cằm đến đỉnh đầu khoảng 2.5 cm và 3.5 cm

• Không chấp nhận hình chụp lấy liền (Polaroids) hoặc hình chụp nhanh

• Hình thẻ phải là hình màu

• Hình thẻ phải giống người được chụp

• Hình thẻ phải có nền màu trắng

• Hình phải chụp nguyên khuôn mặt và chụp thẳng

• Hình phải được chụp gần nhất trong vòng 6 tháng. Nên chụp hình trong trang phục thường ngày, không đội nón hay trùm khăn để che tóc hoặc đường ngôi. Không nên mặc đồng phục trong hình ngoại trừ trang phục tôn giáo mặc thường ngày. Nếu thường xuyên phải đeo kiếng, mang thiết bị nghe, đội tóc giả hoặc các vật dụng tương tự, khi chụp hình phải mang chúng vào. Không chấp nhận mang kính đen hoặc kính màu không dùng thường xuyên ngoại trừ lý do sức khỏe. Giấy xác nhận y khoa có thể được yêu cầu nhằm xác minh việc đeo kính trong hình.

Quý vị không bắt buộc phải chụp hình ở những tiệm ảnh dưới đây. Vì tính đa dạng của các đặc điểm và cỡ hình khác nhau, chúng tôi đề nghị Quý vị nên mang theo giấy yêu cầu này đến tiệm ảnh. Các tiệm ảnh bên dưới đều nằm gần Tổng Lãnh sự quán và danh sách này được đưa ra nhằm hỗ trợ đương đơn. Tổng Lãnh sự quán không chịu trách nhiệm đối với những hình không được chấp nhận.

Đống Đa
66 Nguyễn Huệ, Q.1, TPHCM - ĐT: (84-8) 3829-2595

Kim Long
82 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM - ĐT: (84-8) 3823-3949

Minh Quyền
28 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q. 1, TP.HCM - ĐT: (84-8) 3824-4654

Phương Quỳnh
70C Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM – ĐT: (84-8) 3825-1258

Thanh
45 Lê Lợi, Q. 1, TP.HCM - ĐT: (84-8) 3914-0581

Lập
86 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM - ĐT: (84-8) 3829-3640