Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Các mẫu đơn và bộ hướng dẫn thủ tục

Các mẫu đơn và bộ hướng dẫn thủ tục

Mẫu đơn xin thị thực

 • Mẫu đơn DS-260. Đơn Điện tử Thị thực Định cư
 • Mẫu đơn DS-160. Đơn Điện tử Thị thực Không Định cư
 • Mẫu đơn DS-2001. Thông báo về việc sẵn sàng cho buổi phỏng vấn
 • Mẫu đơn DS-117. Đơn xin được trở lại tình trạng cư trú
 •  Form I-864 Affidavit of Support and I-864A Contract Between Sponsor and Household Member
 • Form I-864EZ Affidavit of Support Under Section 213A of the Act
 • Form I-864W Intending Immigrant's Affidavit of Support Exemption


Các bộ hồ sơ hướng dẫn

Adobe Reader

 • Tải miễn phí Adobe Acrobat Reader
  Tải miễn phí Adobe Acrobat Reader

  Tất cả các tài liệu có thể tải xuống từ trang này đều ở dạng PDF. Để đọc được tệp tin dạng PDF bạn cần có phần mềm Adobe Acrobat Reader. Bạn có thể tải miễn phí phần mềm này bằng cách nhấp chuột vào "Tải miễn phí" ở trên..