Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Lời khuyên khi đặt hẹn phỏng vấn
 

XIN THÔNG CẢM: Chúng tôi đang trong quá trình chuyển sang hệ thống đặt hẹn phỏng vấn mới, hệ thống này sẽ sẵn sàng từ ngày 22 tháng 2 tại http://ustraveldocs.com.  Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ không thể đặt được cuộc hẹn mới.  Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 22 tháng 2, xin vui lòng truy cập địa chỉ http://ustraveldocs.com  để đặt lịch hẹn phỏng vấn xin thị thực không di dân.  Để biết thêm thông tin về hệ thống đặt hẹn mới của chúng tôi, xin vui lòng xem tại ĐÂY.