Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Các ngày lễ

Các ngày nghỉ lễ năm 2016

Những ngày này được quy định trong điều khoản 3 FAM 2336 về những ngày nghỉ lễ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Điều 73 về những ngày nghỉ của Luật Lao động Việt Nam.

Ngày lễ

Ngày nghỉ

Thứ

Ngày lễ của

Năm mới 

1 tháng 1

Thứ 6

A&V            

Sinh nhật Martin Luther King

18 tháng 1

Thứ 2

A

Tết Nguyên đán

8 - 12 tháng 2

Thứ 2 - 6

V

Ngày Tổng thống

15 tháng 2

Thứ 2

A

Ngày giỗ tổ Hùng Vương (nghỉ bù)

18 tháng 4

Thứ 2

V

Ngày Chiến thắng (nghỉ bù)

2 tháng 5

Thứ 2

V

Ngày Quốc tế Lao động 

3 tháng 5

Thứ 3

V

Ngày Tưởng niệm

30 tháng 5

Thứ 2

A

Quốc khánh Mỹ

4 tháng 7

Thứ 2

A

Quốc khánh Việt Nam

2 tháng 9

Thứ 6

V

Ngày Lao động

5 tháng 9

Thứ 2

A

Ngày Columbus

10 tháng 10

Thứ 2

A

Ngày Cựu chiến binh

11 tháng 11

Thứ 6

A

Lễ Tạ ơn

24 tháng 11

Thứ 5

A

Lễ Giáng sinh (nghỉ bù)

26 tháng 12

Thứ 2

A

A= Ngày lễ của Mỹ
V= Ngày lễ của Việt Nam