Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Các ngày lễ

Các ngày nghỉ lễ năm 2015

Những ngày này được quy định trong điều khoản 3 FAM 2336 về những ngày nghỉ lễ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Điều 73 về những ngày nghỉ của Luật Lao động Việt Nam.

Ngày lễ

Ngày nghỉ

Thứ

Ngày lễ của

Năm mới 

1 tháng 1

Thứ 5

A&V            

Sinh nhật Martin Luther King

19 tháng 1

Thứ 2

A

Ngày Tổng thống

15 tháng 2

Thứ 2

A

Tết Nguyên đán

17 - 23 tháng 2

Thứ 3 - 2

V

Ngày giỗ tổ Hùng Vương

28 tháng 4

Thứ 3

V

Ngày Chiến thắng

30 tháng 4

Thứ 5

V

Ngày Quốc tế Lao động 

1 tháng 5

Thứ 6

V

Ngày Tưởng niệm

25 tháng 5

Thứ 2

A

Quốc khánh Mỹ

3 tháng 7

Thứ 6

A

Ngày Lao động

7 tháng 9

Thứ 2

A

Quốc khánh Việt Nam

2 tháng 9

Thứ 4

V

Ngày Columbus

12 tháng 10

Thứ 2

A

Ngày Cựu chiến binh

11 tháng 11

Thứ 4

A

Lễ Tạ ơn

26 tháng 11

Thứ 5

A

Lễ Giáng sinh

25 tháng 12

Thứ 6

A

A= Ngày lễ của Mỹ
V= Ngày lễ của Việt Nam