Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Hộ chiếu
 

GIỜ LÀM VIỆC:

Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, 8g30 đến 11g30 sáng. (Đóng cửa các ngày thứ Tư và ngày lễ).  Xin vui lòng đặt hẹn tại địa chỉ: https://evisaforms.state.gov/acs/default.asp?postcode=HCM&appcode=1.

Nếu quý vị có nhu cầu khẩn cấp về một dịch vụ nào đó của Bộ phận dịch vụ công dân Hoa Kỳ, vui lòng hoàn tất mẫu đơn yêu cầu tại địa chỉ: http://hochiminh.usconsulate.gov/contact_acs.html.

Vui lòng có mặt tại Bộ phận Công Dân Hoa Kỳ vào đúng giờ hẹn của quý vị. Cuộc hẹn của quý vị có thể bị hủy bỏ nếu quý vị vắng mặt vào giờ hẹn.

CÁC LOẠI DỊCH VỤ:

Xin cấp hộ chiếu lần đầu, Cấp đổi hộ chiếu, Đổi tên và sửa đổi thông tin sai trong hộ chiếu, Hộ chiếu bị mất hoặc đánh cắp và Thêm trang vào hộ chiếu.

CÁC LOẠI ĐƠN:

Thông tin về mẫu đơn, lệ phí và các hướng dẫn có sẵn tại: http://travel.state.gov/passport/passport_1738.html.

HÌNH HỘ CHIẾU:

Yêu cầu phải nộp hình đối với tất cả các loại dịch vụ hộ chiếu, ngoại trừ dịch vụ thêm trang hộ chiếu. Hình chụp cỡ 5cm x 5cm (2 in. x 2 in.), và phải được chụp trong vòng 6 tháng. Đây là địa chỉ các tiệm chụp hình gần Lãnh sự quán.

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

Thanh toán bằng tiền mặt bằng đô la Mỹ hay tiền đồng Việt nam, có thể bằng thẻ tín dụng Visa, Master, Discover hay American Express. Chúng tôi không chấp nhận thanh toán bằng ngân phiếu.

Ngoài ra, Lãnh Sự Quán chỉ chấp nhận những tờ giấy bạc trong tình trạng còn tốt. Xin lưu ý rằng những giấy bạc bị bấm kim, giặt, rách, hư hại hay có những dấu vết hoặc hoen ố sẽ không được chấp nhận.

TÌNH TRẠNG        HỒ SƠ:

Đương đơn có thể kiểm tra tình trang hồ sơ xin hộ chiếu tại: https://passportstatus.state.gov/opss/OPSS_Status_ip.asp.

QUAN TRỌNG:

Tất cả đương đơn đều phải tự đến nộp đơn.

Để không phải chờ đợi lâu, hãy in mẫu đơn và hoàn thành việc điền đơn trước khi đến văn phòng lãnh sự.