Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Các hoạt động nổi bật của Tổng lãnh sự quán

Trung Tâm Hoa Kỳ Thành Lập Thêm Câu Lạc Bộ Nói Tiếng Anh Cho Nhiều Thành Viên Mới

20/12/2012
Cô Anna Dupont hướng dẫn thảo luận nhóm

Cô Anna Dupont hướng dẫn thảo luận nhóm

Câu lạc bộ nói tiếng Anh tại trung tâm Hoa Kỳ được thành lập từ 2011 do viên chức Tổng lãnh sự quán Ray Nayler và vợ là bà Ana Kutznetsova khởi xướng và phụ trách ngày càng thu hút thêm nhiều thành viên.  Câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ mỗi tuần và thảo luận nhiều chủ đề khác nhau nhằm giúp các bạn trẻ hoàn thiện kỹ năng nói tiếng Anh.  Tuy nhiên, do nhu cầu tham gia quá lớn, từ tháng 11 năm 2012, nhóm viên chức Tổng Lãnh sự quán gồm cô Anna Dupont, cô Karen Tang và ông Sean Thompson đã thành lập thêm một câu lạc bộ nói tiếng Anh thứ hai nhằm đáp ứng nhu cầu luyện tập tiếng Anh của các bạn sinh viên học sinh. Hai câu lạc bộ này sẽ sinh hoạt trong 10 tuần lễ.  Sau đó, trung tâm Hoa Kỳ sẽ tổ chức kiểm tra tiếng Anh để chọn ra các thành viên mới cho đợt sinh hoạt tiếp theo.