Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Các hoạt động nổi bật của Tổng lãnh sự quán

Bình đẳng Giới và Việc làm ở Hoa Kỳ

14/01/2013
Bà Teresa Sobieszczyk giải thích về sự phân tầng giữa việc làm và giới tính

Bà Teresa Sobieszczyk giải thích về sự phân tầng giữa việc làm và giới tính

Ngày 14 tháng 1, học giả Fulbright, tiến sĩ Teresa Sobieszczyk đã có buổi nói chuyện với hơn 150 người tham dự về bình đẳng giới và vai trò ngày càng quan trọng của phụ nữ nơi công sở tại Mỹ. Qua các hình ảnh minh họa và số liệu thống kê, tiến sĩ Sobieszczyk giải thích sự phân tầng giữa việc làm và giới tính cũng như mối quan hệ giữa việc làm và nền kinh tế. Tiến sĩ đã đề cập đến Luật Lương Bổng Đồng Đều 1963,  Luật Dân Quyền 1954, và Luật 1978 về Sự phân biệt đối xử với Phụ nữ mang thai , là những đạo luật đề cao vai trò của phụ nữ. Người nghe rất quan tâm tìm hiểu các thông tin liên quan đến việc phụ nữ không được đánh giá cao trong các ngành khoa học và kỹ thuật, khoảng cách trả lương dựa trên khác biệt về giới, và sự quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Cũng trong buổi nói chuyện này, tiến sĩ Sobieszczyk thảo luận các biện pháp cải thiện bình đẳng giới và cách quản lý thích hợp. Bà nhận được rất nhiều câu hỏi từ phỉa khán giả.