Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Các hoạt động nổi bật của Tổng lãnh sự quán

EducationUSA & NIV Giới Thiệu Thông Tin Ở Bà Rịa Vũng Tàu

12-14/12/2012
Ông Nathan Webber, Viên chức Lãnh sự, trình bày về thị thực du học tại Đại học Bà Rịa Vũng Tàu.

Ông Nathan Webber, Viên chức Lãnh sự, trình bày về thị thực du học tại Đại học Bà Rịa Vũng Tàu.

Ngày 12 - 14/12, Viên chức Lãnh sự Nathan Webber và Chuyên viên tư vấn Cấp cao Quách Thị Mỹ Ngọc thực hiện một chuyến công tác đến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và nói chuyện với sinh viên, học sinh tại Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu, PTTH Chuyên Lê Quý Đôn và PTTH Vũng Tàu. Chuỗi hội thảo cung cấp cho sinh viên học sinh thông tin toàn diện về các cơ hội giáo dục Mỹ, thủ tục thị thực và các dịch vụ hỗ trợ sinh viên muốn học đại học và sau đại học tại Hoa Kỳ.