Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Các hoạt động nổi bật của Tổng lãnh sự quán

Khám Phá Các Trường Đại Học Khu Vực Trung Tây

19/10/2012
Đại diện 8 trường đại học và cao đẳng Hoa Kỳ giới thiệu về bản thân với phụ huynh và học sinh Việt Nam.

Đại diện 8 trường đại học và cao đẳng Hoa Kỳ giới thiệu về bản thân với phụ huynh và học sinh Việt Nam.

Ngày 19/10, Trung Tâm EducationUSA thực hiện một buổi thảo luận về chủ đề “Khám Phá Các Loại Trường Ở Hoa Kỳ” với sự tham gia của đại diện 8 trường từ khu vực Trung Tây (Kirkwood Community College, Maryville University, Saint Louis University, St. Catherine University, St. Olaf College, Truman State University, University of Iowa, and University of Missouri.) Sinh viên có cơ hội tìm hiểu về đặc điểm của hệ thống giáo dục đại học Mỹ và các loại trường khác nhau cũng như văn hoá và những điểm thú vị của khu vực Trung Tây nước Mỹ. Họ cũng cho những lời khuyên để trở thành ứng viên thành công về học lực và tài chính.