Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Các hoạt động nổi bật của Tổng lãnh sự quán

Mô phỏng tranh luận của ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ tại trung tâm Hoa Kỳ

17/10/2012
Đại diện Đảng Công hòa và Đảng dân chủ Hoa Kỳ tại nước ngoài tham gia tranh luận

Đại diện Đảng Công hòa và Đảng dân chủ Hoa Kỳ tại nước ngoài tham gia tranh luận

Nhằm giúp các bạn sinh viên học sinh hiểu rõ hơn về tiến trình bầu cử Tổng thống tại Hoa Kỳ cũng như tầm quan trọng của việc tham gia bầu cử, ngày 17/10 vừa qua, trung tâm Hoa Kỳ đã tổ chức một buội tranh luận mô phỏng theo chương trình tranh luận của hai ứng cử viên Tổng thống tại Hoa Kỳ.  Chương trình đã thu hút hơn 140 bạn trẻ từ các trường đại học trong thành phố.  Tham dự chương trình có đại diện của Đảng Cộng hòa và Đảng dân chủ Hoa Kỳ tại nước ngoài là ông Chris Harvey và ông Thinh Nguyễn.  Hai diễn giả đã tranh luận nhiều vấn đề then chốt của lần bẩu cử Tổng thống 2012 dưới sự điều phối của ông Brian Neubert, viên chức phụ trách kinh tế tại Tổng Lãnh sự quán. Cuộc tranh luận cũng xoay quanh các câu hỏi liên quan đến chính sách ngoại giao, việc làm, hôn nhân đồng giới, biến đổi khí hậu và chính sách thuế do các bạn sinh viên từ góc Nghiên cứu Việt Nam Hoa Kỳ tại Đà Nẵng gửi qua Youtube. Sau phần tranh luận, khán giả tham gia bỏ phiếu kín với kết quả phần chiếm đa số thuộc về đảng Dân chủ.