Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Các hoạt động nổi bật của Tổng lãnh sự quán

Đại sứ Hoa Kỳ Khởi Động Dự Án Giải Quyết Vật Liệu Chưa Nổ tại Quảng Nam

12/10/2012
Đại sứ Shear cắt băng khởi động dự án.

Đại sứ Shear cắt băng khởi động dự án.

Quảng Nam, ngày 12/10/2012-- Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, David Shear, cùng với phó chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Đinh Văn Thu, đã khởi động dự án do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ nhằm di dời bom mìn và vật liệu chưa nổ (UXO)  tại tỉnh Quảng Nam. Tại lễ khởi động dự án, Đại sứ Shear đã thông báo khoản tài trợ trị giá 1,606,000 đô la Mỹ cho Nhóm Tư Vấn Bom Mìn (Mines Advisory Group--MAG) , đối tác của chính phủ Hoa Kỳ trong các hoạt động di dời bom mìn và vật liệu chưa nổ tại hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Nam.

“Hoa Kỳ cam kết phối hợp với chính phủ Việt Nam để dọn sạch các vật liệu chưa nổ (UXO). Các chương trình này nhấn mạnh nỗ lực toàn diện nhằm vượt qua di sản chiến tranh, xây dựng niềm tin và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia chúng ta khi cùng nhau đối mặt với thách thức này. Đó là một phần của quyết tâm chung để chào đón mối quan hệ đối tác gần gũi hơn giữa người dân Hoa Kỳ và Việt Nam,“ đại sự David Shear phát biểu.

Kể từ năm 1989, Chính phủ Hoa Kỳ đã cung cấp hỗ trợ đáng kể để giải quyết vấn đề bom mìn chưa nổ ở Việt Nam.  Đến nay tổng hỗ trợ đó đã lên tới trên 65 triệu USD, dùng để cung cấp trang thiết bị, xây dựng năng lực cho các thể chế quốc gia,  hợp đồng tài trợ với các tổ chức phi chính phủ, hỗ trợ cho cho người khuyết tật không tính đến nguyên nhân.  Hoa Kỳ tiếp tục là nhà tài trợ lớn nhất cho lĩnh vực hành động bom mìn ở Việt Nam – năm nay Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã tài trợ trên 4 triệu USD cho các tổ chức phi chính phủ để tiến hành các chương trình hỗ trợ liên quan đến rà phá bom mìn.

Phát biểu của Đại sứ David B. Shear tại lễ Khởi động Dự án.