Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Các hoạt động nổi bật của Tổng lãnh sự quán

Tổng Lãnh sự Thăm tỉnh Long An

10/1/2012
Tổng Lãnh sự đến thăm các gia đình được nhận hỗ trợ từ quỹ cứu trợ thiên tai của Hoa Kỳ tại tỉnh Long An

Tổng Lãnh sự đến thăm các gia đình được nhận hỗ trợ từ quỹ cứu trợ thiên tai của Hoa Kỳ tại tỉnh Long An

Ngày 10/1, Tổng Lãnh sự Lê Thành Ân đã đến thăm tỉnh Long An và đến chào xã giao Bí thư Tỉnh uỷ và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh. Tổng Lãnh sự Lê Thành Ân cũng đến thăm một số gia đình đã được nhận hỗ trợ lũ lụt của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Sau tuyên bố hỗ trợ thiên tai của Đại sứ Shear, USAID đã cấp cho tổ chức CARE Quốc tế 100.000 USD để hỗ trợ cho các nạn nhân lũ lụt. CARE đã phát các thiết bị phi thực phẩm, bao gồm thiết bị vệ sinh, màn, chăn, áo phao và bình lọc nước cho 13 xã và 6 huyện của tỉnh Long An và An Giang. Chương trình cứu trợ thiên tai này đã giúp 1.595 hộ gia đình bị thiệt hại, kể cả các hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hộ, những gia đình có người tàn tật và không có ruộng đất.