Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Các hoạt động nổi bật của Tổng lãnh sự quán

Giới thiệu thông tin về giáo dục tại miền Trung Việt Nam

24 - 27/9/2012
Cô Anna Dupont nói chuyện với học sinh trường chuyên Lê Quí Đôn ở Đà Nẵng.

Cô Anna Dupont nói chuyện với học sinh trường chuyên Lê Quí Đôn ở Đà Nẵng.

Từ ngày 24-27 tháng 9, nhóm Lãnh Sự Quán bao gồm Phó Tùy viên Văn hóa Báo chí, Chuyên viên EducationUSA Ngọc Quách và Viên chức Lãnh sự Cristop Mark đã đến miền Trung Việt Nam trình bày về du học Mỹ, thủ tục visa và đời sống sinh viên trong bối cảnh văn hoá khác nhau tại Góc Việt Nam – Hoa Kỳ, Đại học Duy Tân và trường PTTH Chuyên Lê Quí Đôn. Các buổi nói chuyên có phần giới thiệu về các chương trình học bổng chính phủ Hoa Kỳ và các nguồn thông tin tài liệu hiện có tại Lãnh Sự Quán. EducationUSA cũng thuyết trình tại trường Quốc Học và trường Đại học Khoa Học Huế, sau đó trở lại Đà Nẵng để cùng Viên chức Lãnh sự tham dự triễn lãm của Viện Giáo Dục Hoa Kỳ.