Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Giờ làm việc
 

Lịch tiếp khách của bộ phận Dịch Vụ Công Dân Hoa Kỳ như sau:

  • Dịch vụ công chứng (tuyên thệ, chứng thực, xác nhận, ủy quyền, v.v.), dịch vụ hộ chiếu (cấp mới, thêm trang) và các dịch vụ khác kể cả hồ sơ xin phúc lợi liên bang lần đầuThứ Hai - Thứ Ba - Thứ Năm - Thứ Sáu, 8:30 sáng - 11:30 sáng và chỉ giải quyết theo lịch hẹn.
  • Giấy báo sanh Lãnh sự ngoài nước: 1:30 chiều - 3:30 chiều, chỉ giải quyết theo lịch hẹn. Vui lòng tham khảo phần Báo sanh Lãnh sự ngoài nước.
  • Trường hợp khẩn cấp (như bệnh tật, tử vong, rơi vào hoàn cảnh thiếu thốn, bị bắt giữ, mất tích, mất hộ chiếu, trường hợp bắt cóc trẻ em có liên quan đến cha mẹ): từ 8:30 sáng đến 4:30 chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu.  Vui lòng liên hệ qua điện thoại số (08) 3520-4200 trong nội địa Việt Nam hoặc số (+84) (8) 3520-4200 nếu gọi từ nước ngoài. 

Chúng tôi sẽ đóng cửa vào các ngày lễ Việt Nam và Hoa Kỳ.

Để đặt hẹn vui lòng nhấp vào ĐÂY.