Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Chương trình hoạt động

Tháng 11/2012

Tất cả các chương trình của trung tâm Hoa Kỳ dành cho công chúng đều miễn phí. Để tham gia, các bạn có thể gửi email đăng ký tại địa chỉ ACHCMC@state.gov hoặc chỉ cần bấm nút “Like” trên facebook chương trình nào mà bạn muốn tham dự http://www.facebook.com/achochiminh.usconsulate. Vui lòng mang theo giấy tờ tuỳ thân có ảnh để vào cổng.

Chiếu phim: “The War Room”
Thời gian:  Thứ Sáu, 2/11/2012, 14:00
Địa điểm:  Trung tâm Hoa Kỳ, lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1, TPHCM
Diễn giả:  Ông Thomas Tanner, Viên chức Lãnh sự quán

Vai trò người phụ nữ trong lĩnh vực y tế và thương trường
Thời gian:  Thứ Ba, 6/11/2012, 14:00
Địa điểm:  Trung tâm Hoa Kỳ, lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1, TPHCM
Diễn giả:  Dr. Jane Dimer, diễn giả khách mời

Câu Lạc bộ sách
Thời gian:  Thứ Ba, 6/11/2012, 17:00
Địa điểm:  Trung tâm Hoa Kỳ, lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1, TPHCM
Diễn giả:  Cô Jaclyn Luo, Viên chức Lãnh sự quán

Câu lạc bộ tiếng Anh qua DVD
Thời gian:  Thứ Tư, 7/11/2012, 17:00
Địa điểm:  Trung tâm Hoa Kỳ, lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1, TPHCM
Diễn giả:  Ông Joshua Shen, Viên chức Lãnh sự quán

Tập huấn kỹ năng mềm: Kỹ năng đàm phán – thành công hơn trong kinh doanh và trong cuộc sống
Thời gian:  Thứ Năm, 8/11/2012, 14:00
Địa điểm:  Trung tâm Hoa Kỳ, lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1, TPHCM
Diễn giả:  Ông Chris Harvey, diễn giả khách mời

Câu lạc bộ tiếng Anh
Thời gian:  Thứ Tư, 14/11/2012, 17:00
Địa điểm:  Trung tâm Hoa Kỳ, lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1, TPHCM
Diễn giả:  Ông Ted Diehl, Viên chức Lãnh sự quán

Tập huấn kỹ năng mềm: Kỹ năng lãnh đạo trong công tác xã hội
Thời gian:  Thứ Sáu, 16/11/2012, 14:00
Địa điểm:  Trung tâm Hoa Kỳ, lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1, TPHCM
Diễn giả:  Cô Patricia Fobair, Chuyên viên Fulbright

Lễ Tạ ơn
Thời gian:  Thứ Ba, 20/11/2012, 14:00
Địa điểm:  Trung tâm Hoa Kỳ, lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1, TPHCM
Diễn giả:  Ông Ted Coley, Viên chức Lãnh sự quán

Câu lạc bộ tiếng Anh qua DVD
Thời gian:  Thứ Tư, 21/11/2012, 17:00
Địa điểm:  Trung tâm Hoa Kỳ, lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1, TPHCM
Diễn giả:  Ông Joshua Shen, Viên chức Lãnh sự quán

Chương trình Không gian của Mỹ
Thời gian:  Thứ Tư, 28/11/2012, 14:00
Địa điểm:  Trung tâm Hoa Kỳ, lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1, TPHCM
Diễn giả:  Ông Webber Nathan, Viên chức Lãnh sự quán

Câu lạc bộ tiếng Anh
Thời gian:  Thứ Tư, 28/11/2012, 17:00
Địa điểm:  Trung tâm Hoa Kỳ, lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1, TPHCM
Diễn giả:  Cô Abilgail Dillingham, diễn giả khách mời

Để thành công trong kinh doanh: Công tác nhân sự hoàn hảo 
Thời gian:  Thứ Năm, 29/11/2012, 14:00
Địa điểm:  Trung tâm Hoa Kỳ, lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1, TPHCM
Diễn giả:  Ông Adam Steven, Viên chức Lãnh sự quán

Chiếu phim: "Half The Sky"
Thời gian:  Thứ Sáu, 30/11/2012, 14:00
Địa điểm:  Trung tâm Hoa Kỳ, lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1, TPHCM
Diễn giả:  Cô Anna Kuznetsova, diễn giả khách mời