Skip Global Navigation to Main Content

Tháng 1/2013

Học Tiếng Anh ở Mỹ
Thời gian: Thứ năm, ngày 10/1 * 14:00 – 16:00
Diễn giả: Cô Miriam Moeller – Chuyên viên các Chương trình Quốc tế tại Đại học Northern Michigan.
*Vui lòng mang theo giấy tờ tuỳ thân có ảnh để làm thủ tục vào cổng

Các Cơ Hội Làm Việc Khi Du Học Mỹ - Chương Trình OPT/CPT
Thời gian: Thứ tư, ngày 23/1 * 14:00 – 16:00
Diễn giả: Ông Spencer Utt, Đại diện Phòng Tuyển sinh Quốc tế Đại học Cincinati tại Việt Nam C/O ELS-AEC.
*Vui lòng mang theo giấy tờ tuỳ thân có ảnh để làm thủ tục vào cổng

Triển Lãm Du Học EducationUSA: Các Chương Trình Liên Kết Đào Tạo Việt Nam – Hoa Kỳ
Thời gian: Thứ tư, ngày 30/1 * 14:00 – 17:00
*Vui lòng mang theo giấy tờ tuỳ thân có ảnh để làm thủ tục vào cổng