Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Phòng Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ
 

Địa chỉ Văn Phòng:

Diamond Plaza
34 Lê Duẩn, Lầu 8, Q.1
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ gửi thư:

Phòng Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ
C/o Tổng LSQ Mỹ
4 Lê Duẩn, Q.1
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc:

Văn phòng chúng tôi mở cửa tiếp khách từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 13:00 đến 16:00. Văn phòng sẽ đóng cửa vào ngày lễ của Việt Nam và của Mỹ.


Điện thoại, fax và email:

Điện thoại

  • 3520-4477   (trong Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam)
  • 08-3520-4477 (ngoài Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam)
  • 011-848-3520-4477   (gọi từ Mỹ)


Fax: 848-3823-5393
Email: Cis-hcmc.inquiries@dhs.gov

Thông tin chung:

Con Nuôi

Vào ngày 15 tháng 10 năm 2008, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ đã thỏa thuận rằng tất cả công dân Mỹ sẽ không thể xin con nuôi người Việt cho đến khi cả hai chính phủ cùng ký một thỏa ước mới hoặc Việt Nam tham gia Công Ước Hague. Trong khi nghị định 69/2006 của Việt Nam có đề cập đến những điều khỏan cho phép xin con nuôi trong một số trường hợp giới hạn nhất định, kể cả những trẻ có vấn đề về sức khỏe và con nuôi là họ hàng nhất định, chính phủ Việt Nam vẫn chưa triển khai thi hành những qui định cho những thủ tục này. Vì thế Bộ Tư Pháp Việt Nam, Phòng Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS) và Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ đã quyết định rằng không một chính phủ nào sẽ giải quyết những hồ sơ xin con nuôi, trừ những trường hợp đã nhận được giới thiệu chính thức trước ngày 1 tháng 9 năm 2008, cho đến khi cả hai chính phủ ký một thỏa hiệp mới hoặc cả hai cùng là thành viên của Công Uớc Hague.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng tham khảo trang web của Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ được cập nhật những thông tin gần nhất: http://adoption.state.gov

Đơn bảo lãnh người thân - Form I-130:

Tất cả công dân Hoa Kỳ đang sinh sống tại Việt Nam có thể nộp đơn bảo lãnh cho người thân (form I-130). Những đơn I-130 khác sẽ phải nộp ở trong nước Mỹ.

Waiver - Form I-601:

Đơn xin waiver sẽ phải nộp qua Lãnh sự Quán Mỹ, nơi mà visa của quí vị bị từ chối, theo những thủ tục được hướng dẫn bởi Lãnh Sự Quán Mỹ. Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ chuyển tiếp hồ sơ (đơn xin waiver) qua văn phòng chúng tôi để xem xét và chúng tôi sẽ thông báo với đương đơn kết quả sau cùng. Thời gian xem xét hồ sơ có thể thay đổi tùy thuộc vào nguyên nhân của việc từ chối và yêu cầu của đơn xin waiver.

Thư vận chuyển (boarding letter):


Thư vận chuyển có thể được cấp cho một thường trú nhân để thay thế thẻ xanh bị mất hoặc bị đánh cắp (Form I-551) với sự có mặt của chính đương đon tại Phòng Di trú và Hải quan của Hoa Kỳ (ICE), số 65 Lê Lợi, Lầu 9, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng gọi: 848-3821-6237.

Để biết thêm những thông tin khác, hướng dẫn nộp đơn và mẫu đơn có thể lấy từ trang web của chúng tôi: http://www.uscis.gov

>