Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Hoạt động tại Đà Nẵng

Kỷ niệm ngày Martin Luther King Jr. tại Góc nghiên cứu Việt Nam - Hoa Kỳ

23/01/2013
Ông Lance Gould trình bày về Martin Luther King Jr.

Ông Lance Gould trình bày về Martin Luther King Jr.

Ngày 23 tháng 1, nhóm sinh viên câu lạc bộ tiếng Anh Góc Nghiên cứu Việt Nam - Hoa Kỳ tại Đà Nẵng đã có buổi thảo luận tìm hiểu về Martin Luther King Jr. Hai Tình nguyện viên người Mỹ Kari Derenzi và Lance Gould đã trình bày về lịch sử chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở Mỹ, phong trào dân quyền, về Martin Luther King Jr. và các di sản của ông. Các bạn trẻ đã có nhiều câu hỏi thú vị trong phần nói chuyện.  Sau phần trình bày của hai diễn giả, các bạn sinh viên đã tham gia giải các câu đố tìm hiểu về Martin Luther King Jr.