Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Liên hệ chúng tôi
 

Dịch vụ thị thực mới: Chúng tôi đã chuyển sang hệ thống đặt hẹn phỏng vấn mới. Hệ thống này sẽ chính thức họạt động từ ngày 22 tháng 2 tại địa chỉ www.ustraveldocs.com/vn. Bắt đầu từ ngày 22 tháng 2, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Tư Vấn khách Hàng của chúng tôi số 19006444 (nếu gọi từ trong nước) hoặc số 17036657350 (nếu gọi từ Hoa Kỳ). Vui lòng truy cập vào đây để biết thêm về những câu hỏi thường gặp.

--------------------------------------------------------------

Thông tin chung: Để xem thông tin chung về Tổng Lãnh sự quán Hoa kỳ, vui lòng nhấp vào đây . Để xem trả lời cho các câu hỏi thường gặp, vui lòng nhấp vào Câu hỏi thường gặp.

Câu hỏi: Nếu quí vị không tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi cụ thể của mình trên trang web của Lãnh sự, vui lòng liên hệ chúng tôi bằng mẫu đơn trên mạng của Thị thực di dân hoặc Thị thực không di dân.

Thư từ: Bộ phận thị thực Di dân và không Di dân sẽ không phúc đáp cho những thư gửi qua đường bưu điện để hỏi về thông tin chung, xin xem xét lại hồ sơ cho thị thực không di dân hoặc, thông tin về hồ sơ xin thị thực hay cập nhật về tình trạng hồ sơ. Nếu quí vị có câu hỏi về thông tin tổng quát (không tìm thấy câu trả lời trên trang web của Lãnh sự) hoặc có câu hỏi cụ thể về trạng hồ sơ, vui lòng liên hệ chúng tôi bằng mẫu đơn trên mạng của Thị thực di dân hoặc Thị thực không di dân.

Nộp bổ túc hồ sơ qua đường bưu điện chỉ dành cho thị thực Di dân - Nếu quý vị đã được phỏng vấn và được yêu cầu nộp giấy tờ bổ túc hồ sơ, quý vị có thể gửi giấy tờ qua đường bưu điện đến Lãnh sự quán Hoa kỳ bằng địa chỉ bên dưới.  Tuy nhiên, nếu quý vị không được yêu cầu phải nộp giấy tờ bản chính, quý vị có thể lựa chọn nộp bổ túc hồ sơ bằng cách gửi qua mâũ đơn trên mạng trên trang web của chúng tôi.

Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ
Bộ phận Thị thực di dân
Số 4 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nếu quý vị gửi giấy tờ từ Hoa kỳ về, vui lòng dùng địa chỉ này:

U.S. Consulate General
Immigration Visa Section
Department of State
7160 Ho Chi Minh City Place
Washington, DC 20521-7160

Báo cáo về hồ sơ giả: Nếu quý vị có bất kỳ thông tin nào về hồ sơ xin thị thực giả mạo, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email: HCMCFPU@state.gov. Lưu ý rằng chúng tôi chỉ phúc đáp thư có liên quan đến hồ sơ giả mạo.

 

 

 

 

 

 

Thông báo

  • Giờ làm việc

    Có hiệu lực tức thì, bộ phận thị thực di dân sẽ đóng cửa vào thứ Tư hằng tuần cho các dịch vụ không khẩn cấp. Tất cả các đương đơn nên đến Lãnh sự vào thứ Hai, thứ Ba, thứ Năm hoặc thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ).