Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Liên hệ chúng tôi
 

Thông tin chung

Để xem thông tin chung về Tổng Lãnh sự quán Hoa kỳ, vui lòng truy cập: http://vietnamese.hochiminh.usconsulate.gov/. Để xem trả lời cho các câu hỏi thường gặp, vui lòng nhấp vào Câu hỏi thường gặp.

Câu hỏi

Nếu quí vị không tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi cụ thể của mình trên trang web của Lãnh sự, vui lòng liên hệ chúng tôi bằng mẫu đơn trên mạng của Bộ phận thị thực định cư hoặc Bộ phận Thị thực không định cư.

Thư từ

Bộ phận Thị thực định cư và Bộ phận Thị thực không định cư sẽ không phúc đáp thư gửi qua đường bưu điện để hỏi về thông tin chung, xin xem xét lại hồ sơ cho thị thực không định cư, hỏi thông tin về hồ sơ xin thị thực, hoặc cập nhật về tình trạng hồ sơ. Nếu quí vị có câu hỏi về thông tin chung nhưng không tìm thấy câu trả lời trên trang web của Lãnh sự, hoặc có câu hỏi cụ thể về tình trạng hồ sơ, vui lòng liên hệ chúng tôi bằng mẫu đơn trên mạng của Bộ phận Thị thực định cư hoặc Bộ phận Thị thực không định cư.

Nộp bổ túc hồ sơ qua đường bưu điện chỉ dành cho thị thực định cư

Nếu quý vị đã được phỏng vấn và được yêu cầu nộp giấy tờ bổ túc hồ sơ, quý vị có thể gửi giấy tờ qua đường bưu điện đến Lãnh sự quán Hoa kỳ bằng địa chỉ bên dưới.  Tuy nhiên, nếu quý vị không được yêu cầu phải nộp giấy tờ bản chính, quý vị có thể lựa chọn nộp bổ túc hồ sơ bằng cách gửi qua mâũ đơn trên mạng trên trang web của chúng tôi.

Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ
Bộ phận Thị thực định cư
Số 4 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nếu quý vị gửi giấy tờ từ Hoa kỳ về, vui lòng dùng địa chỉ:

U.S. Consulate General
Immigration Visa Section
Department of State
7160 Ho Chi Minh City Place
Washington, DC 20521-7160

Báo cáo về hồ sơ giả

Nếu quý vị có bất kỳ thông tin nào về hồ sơ xin thị thực giả mạo, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email: HCMCFPU@state.gov. Xin lưu ý chúng tôi chỉ phúc đáp thư có liên quan đến hồ sơ giả mạo.

Thông báo

  • Giờ làm việc

    Có hiệu lực tức thì, bộ phận thị thực định cư sẽ đóng cửa vào thứ Tư hằng tuần cho các dịch vụ không khẩn cấp. Tất cả các đương đơn nên đến Lãnh sự vào thứ Hai, thứ Ba, thứ Năm hoặc thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ).