Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Liên hệ chúng tôi
 

Thị thực định cư
Thị thực không định cư
Thị thực Hôn phu/thê

Đối với thị thực định cư:

Để biết thông tin chung, qui trình cũng như những yêu cầu cần thiết để xin thị thực định cư, vui lòng xem trên website của chúng tôi tại http://hochiminh.usconsulate.gov/immigrant-visas.html.  Quí vị cũng có thể tham khảo các câu hỏi thường gặp trên website http://vietnamese.hochiminh.usconsulate.gov/visas/cau-hoi-thuong-gap.html

  • Nếu quý vị có câu hỏi

Chúng tôi không phúc đáp thư gửi qua đường bưu điện để hỏi về thông tin chung, xin xem xét lại hồ sơ cho thị thực định cư.  Nếu quý vị có câu hỏi nhưng không tìm thấy câu trả lời trên trang web của Lãnh sự, vui lòng liên hệ chúng tôi qua mẫu đơn trên mạng http://hochiminh.usconsulate.gov/contact/ivinquiries.html

Nộp bổ túc hồ sơ qua đường bưu điện

Nếu quý vị đã phỏng vấn và được yêu cầu nộp giấy tờ bổ túc hồ sơ, quý vị có thể gửi giấy tờ qua đường bưu điện đến Lãnh sự quán Hoa kỳ bằng địa chỉ bên dưới.  Tuy nhiên, nếu quý vị không được yêu cầu phải nộp giấy tờ bản chính, quý vị có thể lựa chọn nộp bổ túc hồ sơ bằng cách gửi qua mâũ đơn trên mạng của chúng tôi http://hochiminh.usconsulate.gov/contact/ivinquiries.html  

Hồ sơ gửi trong vòng Việt Nam đến Lãnh sự Hồ sơ gửi từ Hoa Kỳ đến Lãnh sự
Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ U.S. Consulate General
Bộ phận Thị thực Định cư Immigration Visa Section
Số 4 Lê Duẩn, Quận 1 Department of State
Hồ Chí Minh 7160 Ho Chi Minh City Place
Washington, DC 20521-7160
  • Báo cáo về hồ sơ giả

Nếu quý vị có bất kỳ thông tin nào về hồ sơ xin thị thực giả mạo, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email: HCMCFPU@state.gov.  Xin lưu ý chúng tôi chỉ phúc đáp thư có liên quan đến hồ sơ giả mạo.

Đối với thị thực không định cư:

Thông tin chung:

Để biết thông tin chung về lịch hẹn, lệ phí thị thực, những giấy tờ cần thiết, và các yêu cầu lịch hẹn phỏng vấn khẩn, vui lòng xem trên website chúng tôi www.ustraveldocs.com/vn.  Quý vị cũng có thêm tìm hiểu thêm thông tin trên website của Lãnh sự http://hochiminh.usconsulate.gov/non-immigrant-visas.html.  Ngoài ra, quý vị cũng có thể tham khảo các câu hỏi thường gặp trên website theo địa chỉ http://vietnamese.hochiminh.usconsulate.gov/visas/cau-hoi-thuong-gap.html

Nếu quý vị có câu hỏi:

  • Câu hỏi chung:

Để biết các thông tin chung như về lịch hẹn, lệ phí thị thực, những giấy tờ cần thiết, và các yêu cầu lịch hẹn phỏng vấn khẩn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo điạ chỉ email support-vietnam@ustraveldocs.com hoặc Tổng đài theo số 19006444 (nếu gọi trong nước) hoặc số (703)665-7350 (nếu gọi từ Hoa Kỳ), Skype hay chat.  Tổng đài của chúng tôi trả lời các câu hỏi từ thứ Hai đấn thứ Sáu, 8:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối.

  • Câu hỏi cho các trường hợp cụ thể:

Chúng tôi không phúc đáp thư gửi qua đường bưu điện để hỏi về thông tin chung, xin xem xét lại hồ sơ cho thị thực không định cư.  Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin trên website của chúng tôi http://hochiminh.usconsulate.gov/non-immigrant-visas.html.  Nếu quý vị có câu hỏi nhưng không tìm thấy câu trả lời trên các trang web của Lãnh sự hay quý vị muốn biết tình trạng của hồ sơ, luật lệ, những câu hỏi khác không liên quan đến thông tin chung, vui lòng liên hệ chúng tôi qua mẫu đơn trên mạng http://hochiminh.usconsulate.gov/contact/ivinquiries.html

Báo cáo về hồ sơ giả

Nếu quý vị có bất kỳ thông tin nào về hồ sơ xin thị thực giả mạo, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email: HCMCFPU@state.gov.  Xin lưu ý chúng tôi chỉ phúc đáp thư có liên quan đến hồ sơ giả mạo.

Thị thực diện Hôn phu/thê:

Sau khi Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS) chấp thuận hồ sơ bảo lãnh, hồ sơ sẽ được chuyển đến Trung Tâm Chiếu Kháng quốc gia (NVC).  NVC sẽ thông báo cho người Bảo Lãnh số hồ sơ và hồ sơ sẽ chuyển đến văn phòng chúng tôi.  Thông thường mất khoảng 4-6 tuần để chúng tôi nhận hồ sơ từ NVC và gửi Hướng dẫn nộp đơn xin thị thực cho đương đơn.  Nếu hơn 6 tuần kể từ ngày người Bảo Lãnh nhận được thông báo hồ sơ đã chuyển đến văn phòng chúng tôi mà đương đơn vẫn chưa nhận được Hướng dẫn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua mẫu đơn trên mạng http://hochiminh.usconsulate.gov/contact/ivinquiries.html.  Nếu đương đơn đã nhận được hướng dẫn, vui lòng làm theo hướng dẫn trong thư để xin thị thực.

Nếu qúy vị có câu hỏi về lịch hẹn phỏng vấn, lệ phí thị thực, giấy tờ cần thiết cho phỏng vấn, và yêu cầu phỏng vấn khẩn, vui lòng liên hệ với chúng theo điạ chỉ email support-vietnam@ustraveldocs.com hoặc Tổng đài theo số 19006444 (nếu gọi trong nước) hoặc số (703)665-7350 (nếu gọi từ Hoa Kỳ), Skype hay chat.  Tổng đài của chúng tôi trả lời các câu hỏi từ thứ Hai đấn thứ Sáu, từ 8:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối.  Quý vị cũng có thể tham khảo thông tin trên website chúng tôi tại www.ustraveldocs.com/vn

Chúng tôi không phúc đáp thư gửi qua đường bưu điện để hỏi về thông tin chung, xin xem xét lại hồ sơ cho thị thực không định cư.  Nếu quí vị có câu hỏi nhưng không tìm thấy câu trả lời trên các trang web của Lãnh sự hay quý vị muốn biết tình trạng của hồ sơ, luật lệ, những câu hỏi khác không liên quan đến thông tin chung, vui lòng liên hệ chúng tôi bằng mẫu đơn trên mạng http://hochiminh.usconsulate.gov/contact/ivinquiries.html

Nộp bổ túc hồ sơ qua đường bưu điện

Nếu quý vị đã phỏng vấn và được yêu cầu nộp giấy tờ bổ túc hồ sơ, quý vị có thể gửi giấy tờ qua đường bưu điện đến Lãnh sự quán Hoa kỳ bằng địa chỉ bên dưới.  Tuy nhiên, nếu quý vị không được yêu cầu phải nộp giấy tờ bản chính, quý vị có thể lựa chọn nộp bổ túc hồ sơ bằng cách gửi qua mâũ đơn trên mạng của chúng tôi http://hochiminh.usconsulate.gov/contact/ivinquiries.html  

Hồ sơ gửi trong vòng Việt Nam đến Lãnh sự Hồ sơ gửi từ Hoa Kỳ đến Lãnh sự
Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ U.S. Consulate General
Bộ phận Thị thực Định cư Immigration Visa Section
Số 4 Lê Duẩn, Quận 1 Department of State
Hồ Chí Minh 7160 Ho Chi Minh City Place
Washington, DC 20521-7160
  • Báo cáo về hồ sơ giả

Nếu quý vị có bất kỳ thông tin nào về hồ sơ xin thị thực giả mạo, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email: HCMCFPU@state.gov. Xin lưu ý chúng tôi chỉ phúc đáp thư có liên quan đến hồ sơ giả mạo.

 

Thông báo

  • Giờ làm việc

    Bộ phận thị thực Định cư sẽ đóng cửa vào thứ Tư hằng tuần cho các dịch vụ không khẩn cấp. Tất cả các đương đơn nên đến Lãnh sự vào thứ Hai, thứ Ba, thứ Năm hoặc thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ).