Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Hướng dẫn đậu xe khi đến Lãnh sự

Hướng dẫn đậu xe khi đến Lãnh sự

Xin vui lòng không đậu xe hoặc chờ phía trước Tổng Lãnh sự tại đường Lê Duẩn và Lê Văn Hưu. Chúng tôi được thông báo Hội Liên hiệp các Tổ chức Hữu Nghị đã sắp xếp để Quý vị có thể đậu xe và chờ tại Nhà văn hóa Bến Thành. Sau khi đậu xe, quí vị có thể qua đường tại ngã tư Mạc Đỉnh Chi và Lê Duẩn.