Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Công chứng
 

Bộ phận dịch vụ công dân Hoa Kỳ thực hiện nhiều thể loại dịch vụ công chứng, bao gồm:

  • Tuyên thệ độc thân để kết hôn ở Việt Nam.
  • Tuyên thệ đổi tên.
  • Tuyên thệ khai sanh (cho những trường hợp mất giấy khai sanh)
  • Xác nhận chữ ký cho các văn bản pháp lý.
  • Giấy uỷ quyền

Để đặt cuộc hẹn cho dịch vụ công chứng, vui lòng truy cập trang Hệ thống đặt hẹn.

Để yêu cầu cuộc hẹn khẩn, quí vị vui lòng đặt một cuộc hẹn trên mạng tại website: https://evisaforms.state.gov/acs/default.asp?postcode=HCM&appcode=1e và sau đó gửi yêu cầu xin cuộc hẹn khẩn bằng cách điền vào mẫu đơn tại: http://hochiminh.usconsulate.gov/contact_acs.html.  Trưởng Bộ phận Công dân Hoa Kỳ sẽ xem xét yêu cầu của quí vị.

Quí vị vui lòng kiểm tra hệ thống cuộc hẹn thường xuyên https://evisaforms.state.gov/acs/default.asp?postcode=HCM&appcode=1e  vì sẽ có những cuộc hẹn sớm như quí vị mong đợi do cuộc hẹn thường bị hủy.

Vui lòng có mặt tại Bộ phận Công Dân Hoa Kỳ vào đúng giờ hẹn của quý vị. Cuộc hẹn của quý vị có thể bị hủy bỏ nếu quý vị vắng mặt vào giờ hẹn.

Phí cho dịch vụ công chứng là 50 đô la Mỹ cho mỗi con dấu Hoa Kỳ; về dịch vụ sao y bản chính, 50 đô la Mỹ cho mỗi bản sao; và dịch vụ hợp pháp hoá, 50 đô la Mỹ.

Tất cả các phí dịch vụ lãnh sự có thể thanh toán bằng tiền mặt đô la Mỹ hoặc Việt Nam đồng, hoặc bằng các loại thẻ tín dụng sau:  Visa, MasterCard, Discover và American Express.  Lãnh sự không chấp nhận thanh toán bằng ngân phiếu.

Xin lưu ý rằng Lãnh Sự chỉ chấp nhận những tờ giấy bạc trong tình trạng còn tốt.  Những giấy bạc bị bấm kim, giặt, rách, hư hại hay có những dấu vết hoặc hoen ố sẽ không được chấp nhận.

Các văn bản của công dân nước ngoài để sử dụng ở Hoa Kỳ cũng có thể công chứng.  Để công chứng, yêu cầu quý vị mang theo hộ chiếu của mình hoặc giấy tờ tuỳ thân có dán ảnh dùng để nhận dạng.

Xin lưu ý rằng các văn bản học vị, văn bản thương mại và lý lịch tư pháp của công dân Hoa Kỳ không thể công chứng hoặc hợp pháp hoá tại Lãnh Sự và các loại văn bản này phải được hợp pháp hoá theo hướng dẫn hợp pháp hoá tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ có thể công chứng bản tuyên thệ về tính xác thực của bằng cấp học vị của quý vị. Quý vị có thể tham vấn với người sử dụng lao động để xem họ có chấp nhận bản tuyên thệ được chứng thực tại Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ không. Tuy nhiên, Lãnh Sự Quán không thể bảo đảm rằng chính quyền địa phương sẽ chấp nhận hoặc sử dụng các bản tuyên thệ này. 

Chuẩn bị cho cuộc hẹn làm công chứng

  • Mang giấy tờ tuỳ thân có dán ảnh do cơ quan có thẩm quyền cấp 
  • Đảm bảo rằng quý vị hiểu rõ nội dung văn bản.  Chúng tôi không được phép giải thích nội dung của văn bản cho quý vị.
  • Xin vui điền tên, nơi chốn, và ngày trước khi đến (nhưng không ký; quý vị sẽ ký tại Lãnh Sự trước mặt viên chức lãnh sự.)
  • Nếu văn bản của quý vị cần có người làm chứng bên cạnh công chứng, quý vị phải chuẩn bị người làm chứng.  Nhân viên lãnh sự không thể làm người làm chứng.