Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
LIÊN LẠC KHẨN CẤP
 

Đối với các trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp có liên quan đến công dân Hoa Kỳ, vui lòng liên hệ Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ vào bất kỳ thời điểm nào theo số (08) 3520-4200 nếu gọi trong nội địa Việt Nam hoặc (+84)(8) 3520-4200 nếu gọi từ nước ngoài.  Quý vị cũng có thể liên hệ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội theo số (04) 3850-5000 nếu gọi trong nội địa Việt Nam hoặc (+84)(4) 3850-5000 nếu gọi từ nước ngoài.  Các trường hợp khẩn cấp đối với công dân Hoa Kỳ có thể bao gồm các trường hợp bệnh tật, tử vong, lâm vào hoàn cảnh túng thiếu, bị bắt giữ, mất hộ chiếu, nạn nhân tội ác, mất tích, và các trường hợp bắt cóc trẻ em có liên quan đến cha mẹ, v.v.

Đối với các trường hợp không khẩn cấp, kể cả các yêu cầu xin lịch hẹn khẩn, vui lòng gửi câu hỏi tại: http://hochiminh.usconsulate.gov/contact_acs.html. Tùy theo tính chất câu hỏi, thông thường chúng tôi sẽ phản hồi lại quý vị trong vòng một ngày làm việc.