Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
LIÊN LẠC KHẨN CẤP
 

Nếu quý khách là công dân Hoa Kỳ và có việc khẩn (như bệnh tật, tử vong, lâm vào hoàn cảnh túng thiếu hoặc bị bắt giữ), xin vui lòng liên hệ bằng đường dây nóng của chúng tôi qua số 3520-4200 nếu gọi trong nội địa Việt Nam hoặc (+84)(8) 3520-4200 gọi từ Hoa Kỳ, từ 8:30 sáng đến 4:30 chiều, thứ Hai đến thứ Sáu.

Đối với các trường hợp không khẩn cấp bao gồm những yêu cầu đặt hẹn phỏng vấn sớm, xin vui lòng gởi câu hỏi vào  http://hochiminh.usconsulate.gov/contact_acs.html. Tùy theo tính chất của câu hỏi, thông thường chúng tôi sẽ phản hồi lại quý vị trong vòng 24 giờ.