Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
LIÊN LẠC KHẨN CẤP
 Nếu quý khách là công dân Hoa Kỳ và có việc khẩn (như bệnh tật, tử vong, lâm vào hoàn cảnh túng thiếu hoặc bị bắt giữ), xin vui lòng liên hệ với Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh bằng đường dây nóng qua số (08) 3520-4200 nếu gọi trong nội địa Việt Nam hoặc (+84)(8) 3520-4200 nếu gọi từ Hoa Kỳ. Quý khách cũng có thể liên hệ với Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội qua đường dây nóng tại số (04) 3850-5000 nếu gọi trong nội địa Việt Nam hoặc (+84)(4)3850-5000 nếu gọi từ Hoa Kỳ.

Đối với các trường hợp không khẩn cấp bao gồm những yêu cầu đặt hẹn phỏng vấn sớm, xin vui lòng gởi câu hỏi vào http://hochiminh.usconsulate.gov/contact_acs.html. Tùy theo tính chất của câu hỏi, thông thường chúng tôi sẽ phản hồi lại quý vị trong vòng 24 giờ.