Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Thông tin cho du khách
 

Thông điệp cho Công dân Hoa Kỳ 

Thông tin về Quốc gia

Cảnh báo du lịch và Cảnh báo toàn cầu

Nhấp vào đây để biết thêm về Cảnh báo Toàn cầu.

Để biết thêm thông tin hiện hành về Cảnh báo du lịch cho từng quốc gia, vui lòng nhấp vào đây.

Để biết thông tin về những Thông báo liên quan đến sức khỏe khi đi du lịch cho từng quốc gia từ CDC, vui lòng nhấp vào đây.

Thông tin cúm gia cầm

Thông tin này cảnh báo người Mỹ lần xuất hiện gần đây nhất về thông tin liến quan đến cúm A H5N1 (chủng cúm gia cầm) ở châu Á.  Một số quốc gia đang báo cáo các trường hợp cúm gia cầm, thường được gọi là "cúm chim" trong các quần thể chim hoang dã và trong nước. Chủng H5N1 của bệnh cúm gây bệnh nặng ở gà thuần.  Ngoài ra, có  các trường hợp được xác nhận có cúm gia cầm truyền từ chim sang con người trong khu vực Đông Nam Á, nhiều trong số đó đã dẫn đến cái chết.  Vui lòng truy cập trang web của Tổ chức Y tế Thế giới, http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/avian_influenza/en/ để cập nhật thông tin mới nhất về các nước bị ảnh hưởng và số người chết.

Phần lớn các trường hợp ở người được biết đến có kết quả từ việc tiếp xúc trực tiếp với gia cầm, và chỉ có ít bằng chứng cho thấy có thể lan truyền từ người sang người.  Các  Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh (CDC), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), và Bộ Ngọai giao lo ngại về khả năng lan truyền từ người sang người của chủng cúm nguy hiểm, và đang làm việc chặt chẽ với các đối tác khác trong mọi nỗ lực để giám sát sự bùng phát.

Những lo ngại về khả năng của một đại dịch cúm gia cầm đã thúc đẩy các nỗ lực quốc tế và quốc gia đưa ra các biện pháp chuẩn bị đối phó với đại dịch.  Để tưan theo sự hướng dẫn của Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh và Tổ chức Y tế Thế giới, Bộ Ngoại giao đang làm việc với đại sứ quán và lãnh sự trên toàn thế giới để chuẩn bị trong trường hợp có đại dịch.  Công dân Hoa Kỳ đi du lịch hoặc sống trong các quốc gia mà dịch cúm gia cầm đang lan truyền nên xem xét các rủi ro tiềm năng và tiếp tục nắm bắt các thông tin về các hướng dẫn y tế mới nhất để có một kế hoạch thích hợp.

Bộ Ngọai giao, Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh và Tổ chức Y tế Thế giới chưa ban hành bất kỳ cảnh báo du lịch hoặc các cảnh báo cho các khu vực bị nhiễm cúm gia cầm. Tuy nhiên, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh khuyên cáo các du khách đến các nước Châu Á có bùng phát đại dịch H5N1 nên tránh các trang trại gia cầm, tiếp xúc với động vật tại các thị trường có thực phẩm tươi sống, và bất kỳ bề mặt có vẻ như là bị nhiễm phân hoặc chất dịch từ gia cầm hoặc các loài động vật khác. Ngoài ra, Bộ Ngọai giao đã yêu cầu đại sứ quán và lãnh sự quán xem xét các biện pháp chuẩn bị đối phó đưa vào xem xét thực tế là có thể không đươc đi vào hoặc ra khỏi một quốc gia, nên đưa ra các khuyến cáo về sức khỏe và an tòan. Thông tin du lịch cụ thể của Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh liên quan đến dịch cúm gia cầm, bao gồm các biện pháp phòng ngừa có sẵn tại http://www.cdc.gov/flu/avian/index.htm .Tổ chức Y tế Thế giới  hướng dẫn liên quan đến dịch cúm gia cầm hiện có sẵn tại http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/avian_influenza/en/.

Một vắc-xin đặt biệt có hiệu quả cho con người chống lại dịch cúm gia cầm chưa được triển khai.  Dựa trên dữ liệu hạn chế, Tổ chức Y tế Thế giới đã gợi ý rằng các thuốc chống virus Oseltamavir (thương hiệu Tamiflu) có thể có hiệu quả trong việc ngăn ngừa hoặc điều trị cúm gia cầm.  Sử dụng đầu vào này, Bộ Ngoại giao đã quyết định ở thế chuẩn bị đưa thuốc Tamiflu đến  Đại sứ quán và Lãnh sự quán trên toàn thế giớ nhằm phục vụ cho nhân viên Chính phủ Hoa Kỳ và gia đình của họ làm việc ở nước ngoài.  Tamiflu hiện không có sẵn ở nước ngoài và Bộ Ngoại giao khuyến khích các công dân Hoa Kỳ đi du lịch hoặc sống ở nước ngoài nếu có quan tâm để có được thuốc này nên tham khảo với bác sĩ của họ.  Chưa có sự dự phòng nào của chính phủ Hoa Kỳ trong việc cung cấp thuốc cho công dân Hoa Kỳ đi du lịch hoặc sống ở nước ngoài, kể cả trong trường hợp có đại dịch.
 
Công dân Hoa Kỳ đang có kế hoạch đi du lịch đến một quốc gia có báo cáo virus hoặc những người có quan tâm về dịch cúm gia cầm nên theo dõi trang web của Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh và của Tổ chức Y tế Thế giới để có thông tin mới nhất.

Các thông tin quốc gia có thể tìm thấy qua Tờ Thông tin Lãnh sự của Bộ Ngoại giao tại http://travel.state.gov/ và qua số điện thoại miễn phí của Bộ Ngoại giao số 1-888-407-4747, hoặc 202-501-4444 nếu gọi từ nước ngoài.

Thông tin Liên lạc của Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh

Bộ phận trả lời thông tin công chúng:
Tiếng Anh (888) 246-2675
Tây Ban Nha (888) 246-2.857
TTY (866) 874-2646
Thứ Hai-Thứ Sáu 8:00-11:00 EST
Thứ Bảy – Chủ Nhật 10 giờ sáng-8 giờ tối EST
 
Địa chỉ:
Trung Tâm Phòng chống và Kiểm Soát Dịch bệnh
1600 Clifton Rd.
Atlanta, GA 30333
Hoa Kỳ (404) 639-3.311
 
Văn phòng liên lạc của Tổ chức Y tế Thế giới tại Washington, DC

Thông tin liên lạc:
Điện thoại: (202) 331-9081
Fax: (202) 331-9097

Địa chỉ:
Văn phòng Liên lạc của Tổ Chứ Y tế Thế giới
1775 K Street, NW, Suite 430
Washington, DC 20006 USA

THÔNG TIN LƯU TRỮ