Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Hỗ trợ việc bỏ phiếu bầu cử
 

THÔNG TIN BẦU CỬ VẮNG MẶT CHO CÔNG DÂN HOA KỲ

Để biết thêm đầy đủ thông tin bỏ phiếu bầu cử, bao gồm các mẫu đơn và địa điểm nộp phiếu bầu, vui lòng  tham khảo trang web sau:

http://www.fvap.gov/index.html

Quý khách cũng có thể tự hoàn tất thủ tục bầu cử tại Lãnh Sự và chúng tôi sẽ giúp gửi phiếu đơn này miễn phí.

  • Nếu đơn đăng kí bầu cử của quý khách cần công chứng, chúng tôi sẽ công chứng những tài liệu bầu cử này miễn phí.
  • Quý khách có thể nộp phiếu bầu cử qua hệ thống bưu điện Việt Nam bằng cách trả bưu phí quốc tế phù hợp.
  • Quý khách có thể tự nộp phiếu bầu cử tại văn phòng Lãnh Sự từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 08:30-11:30 (đóng cửa vào các ngày lễ). Chúng tôi sẽ gửi giúp miễn phí các đơn này, quý khách không cần trả bưu phí.
  • Phần lớn các tiểu bang cũng chấp nhận đơn gởi bằng fax hoặc thư điện tử. Để biết thông tin liên hệ các địa điểm đăng ký bầu cử ở Hoa Kỳ, hãy vào trang Trợ giúp bầu cử Liên bang
  • Vui lòng gởi các câu hỏi về việc bầu cử qua thư điện tử tại đây.