Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Đăng Ký Với Chúng Tôi
 

Chúng tôi khuyến khích tất cả công dân Hoa Kỳ đi du lịch hoặc cư trú tại Việt Nam dù chỉ trong ngắn hạn nên đăng ký với Bộ phận Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ. Quí vị sẽ được trợ giúp và được cung cấp những thông tin có liên quan khi xảy xa những tình huống khẩn cấp. Việc đăng ký này là cách duy nhất để đảm bảo rằng chúng tôi có được những tin liên lạc cập nhật để liên hệ trợ giúp quí vị trong những tình huống khẩn cấp xảy ra.

Quí vị có thể đăng ký trực tuyến qua trang web của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tại Smart Traveler Enrollment Program (STEP). Việc đăng ký này chỉ dành cho công dân Hoa Kỳ. STEP có thể cho phép nhập và cập nhật thông tin vào mọi lúc để quí vị có thể cập nhật thông tin của mình một cách dễ dàng. Trang thông tin này cũng cho phép quí vị cập nhật thông tin và lịch trình đi lại của quí vị. Dữ liệu mà quí vị cung cấp sẽ luôn được bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ giữ bảo mật. Những người có chức năng truy cập vào phải được Đại Sứ Quán, Tổng Lãnh Sự Quán hoặc Bộ Ngoại Giao cho phép, và thông tin của quí vị chỉ có thể được phát đi dưới những điều khỏan của đạo luật Privacy Act.

Chương trình The Smart Traveler Enrollment Program thay thế cho hệ thống đăng ký trước đây của chúng tôi.

Những câu hỏi thường gặp về STEP 

1/ Tại sao tôi nên tham gia chương trình The Smart Traveler Enrollment Program với phòng Lãnh Sự?

2/ Tôi đăng ký như thế nào?

3/ Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán hỗ trợ tôi bằng cách nào trong thời gian tôi ở nước ngòai?

4/ Nếu tôi đăng ký, điều đó có chứng minh rằng tôi là công dân Hoa Kỳ không?

5/ Tôi là công dân Hoa Kỳ đang cư trú ở nước ngoài và dự định trở về Hoa Kỳ. Tôi có cần phải thông báo cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ biết không?

 

1/ Tại sao tôi nên tham gia chương trình The Smart Traveler Enrollment Program với phòng Lãnh Sự?

Hàng triệu công dân Hoa Kỳ đi du lịch nước ngoài hàng năm và không gặp trở ngại gì. Tuy nhiên, các Đại Sứ Quán và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ hàng năm hỗ trợ gần 200,000 công dân Hoa Kỳ là nạn nhân của tôi phạm, tai nạn, bệnh tật, hoặc khi gia đình và bạn bè của những công dân này cần liên lạc với họ trong trường hợp khẩn cấp. Khi xảy ra một trường hợp khẩn cấp, hoặc có thiên tai, khủng bố hoặc tình trạng bạo động dân sự trong thời gian quí khách đi du lịch nước ngoài, đại sứ quán hoặc tổng lãnh sự quán gần nhất là nơi mà quí khách có thể tìm nguồn thông tin và trợ giúp. Việc quí vị cung cấp thông tin cho chúng tôi về hành trình chuyến đi và quá trình cư trú ở nước ngoài, gíup đại sứ quán và tổng lãnh sự quán tìm kiếm quí vị khi quí vị có khả năng cần đến họ nhất. Việc đăng ký là sự tự nguyện và không tốn kém gì cả, nhưng nó góp phần lớn cho kế hoạch chuyến đi và sự an toàn của quí vị.

2/ Tôi đăng ký như thế nào?

Trước tiên, quí vị phải tạo một trương mục bằng cách nhấn vào đường dẫn “Tạo Trương Mục” và làm theo sự hướng dẫn. Điều này cho phép quí vị chọn tên người sử dụng và mật mã để quí vị có thể truy cập dữ liệu về hành trình chuyến đi của mình vào bất cứ lúc nào. Trương mục còn có chứa thông tin cá nhân của quí vị nhằm lưu trữ và sử dụng lại bất cứ khi nào quí vị đi du lịch ở nước ngòai. Phần thông tin cá nhân bao gồm thông tin cơ bản về quí vị ngòai ra còn có địa chỉ liên lạc khẩn cấp của người không đi du lịch cùng với quí vị.  Một khi quí vị tạo một trương mục, quí vị có thể xem lại hiện trạng và thêm vào các hành trình chuyến đi hoặc các quá trình cư trú ở nước ngòai để đăng ký với đại sứ quán hoặc tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ. Nhắp chuột vào nút “Thêm vào Chuyến đi” hoặc nút “Thêm vào Quá trình Cư trú ở Nước ngoài” để thêm vào thông tin này. Theo dõi hết trang, và hoàn tất thông tin mà quí vị biết càng nhiều càng tốt. Tuy chỉ có một vài trường dữ liệu bắt buộc, nhưng thông tin được cung cấp đầy đủ sẽ giúp cho chúng tôi hỗ trợ quí vị hiệu quả hơn. Quí vị sẽ nhận được thông báo xác nhận bằng thư điện tử để đảm bảo rằng quí vị đã đăng ký đúng theo sự hướng dẫn.

3/ Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán hỗ trợ tôi bằng cách nào trong thời gian tôi ở nước ngòai?

Viên chức lãnh sự Hoa Kỳ hỗ trợ công dân Hoa Kỳ khi họ thật sự bị bệnh nghiêm trọng, gặp khó khăn về tài chánh hoặc pháp lý ở nước ngòai. Mặc dù viên chức lãnh sự không thể thực hiện vai trò làm đại diện hoặc làm luật sư hợp pháp cho quí khách, nhưng họ có thể cung cấp danh sách của các luật sư và các bác sĩ địa phương, hướng dẫn công dân Hoa Kỳ vay tiền chính phủ trong hòan cảnh túng thiếu, và cung cấp thông tin về các tình trạng nguy hiểm làm ảnh hưởng đến việc đi du lịch hoặc cư trú ở nước ngòai của quý khách. Ngoài ra viên chức lãnh sự còn thực hiện các dịch vụ không khẩn cấp như giúp công dân Hoa Kỳ trong việc bỏ phiếu vắng mặt, đăng ký tuyển binh, nhận phúc lợi liên bang và nộp đơn khai thuế Hoa Kỳ. Viên chức có thể công chứng các giấy tờ, cấp hộ chiếu và cấp giấy tờ cho con công dân Hoa Kỳ sinh ở nước ngòai. Hầu hết các đại sứ quán và tổng lãnh sự quán có trang web với nhiều thông tin hơn.

4/ Nếu tôi đăng ký, điều đó có chứng minh rằng tôi là công dân Hoa Kỳ không?

Không, việc đăng ký qua trang web này KHÔNG được xem là bằng chứng có quốc tịch Hoa Kỳ. Nếu quí vị muốn được cung cấp bất kỳ dịch vụ nào tại phòng công dân Hoa Kỳ của đại sứ quán hoặc lãnh sự quán trong thời gian ở ngòai nước, nhân viên lãnh sự sẽ yêu cầu quí vị cung cấp bằng chứng quốc tịch Hoa Kỳ, ví dụ như hộ chiếu Hoa Kỳ hoặc giấy khai sinh Hoa Kỳ.

5/ Tôi là công dân Hoa Kỳ đang cư trú ở nước ngoài và dự định trở về Hoa Kỳ. Tôi có cần phải thông báo cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ biết không?

Xin lưu ý rằng chương trình The Smart Traveler Enrollment Program là dành cho công dân Hoa Kỳ muốn thông báo cho chúng tôi thông tin liên lạc khi họ đi du lịch hoặc sinh sống ở nước ngòai. Chương trình này không áp dụng cho việc thông báo đến chúng tôi biết các chuyến đi của quý khách đến Hoa Kỳ.

Chương trình SMART