Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
THÔNG TIN CHUNG
 

Thông báo quan trọng: về việc tạm ngưng chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng.

Chúng tôi lấy làm tiếc thông báo rằng do sự cố về kỹ thuật, chúng tôi tạm thời không thể chấp nhận việc thanh toán bằng thẻ tín dụng cho các dịch vụ hộ chiếu, giấy khai sinh ngoài nước và dịch vụ công chứng. Quý vị có thể thanh toán bằng tiền đô la Mỹ hoặc bằng tiền đồng Việt Nam. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị khi việc thanh toán bằng thẻ tín dụng được chấp nhận trở lại.

Chúng tôi xin thành thật cáo lỗi.

------------------------------------------------------------------------------

Thông báo đến công dân Hoa Kỳ :

Lưu ý: Kể từ thứ Năm ngày 2/1/2014, Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu quý vị đặt hẹn cho tất cả các dịch vụ công chứng và hộ chiếu thường lệ. Sự thay đổi này nhằm phục vụ tốt hơn cho quý khách hàng của Tổng Lãnh Sự Quán: quý vị có thể đến vào thời gian được dành riêng cho mình để được tiếp đón ngay và giúp chúng tôi bố trí nhân viên thích hợp để tiếp nhận yêu cầu của quý vị. Mục tiêu của chúng tôi nhằm cung cấp dịch vụ hiệu quả hơn đến quý vị.

Xin vui lòng vào trang điện tử sau để đặt hẹn cho các dịch vụ bao gồm: công chứng, hợp pháp hoá lãnh sự, cấp đổi hộ chiếu mới, thêm trang vào hộ chiếu. https://evisaforms.state.gov/acs/default.asp?postcode=HCM&appcode=1  

Đối với quý khách đến nhận hộ chiếu, ngân phiếu phúc lợi liên bang/thư từ liên quan, hoặc bổ túc giấy tờ về Giấy Báo Sanh Lãnh Sự Ngoài Nước thì không cần phải đặt hẹn.

Nếu quý vị có nhu cầu khẩn cấp về một dịch vụ nào đó của Phòng Dịch vụ và Công dân Hoa Kỳ, vui lòng nộp yêu cầu cho cuộc hẹn phỏng vấn sớm bằng cách hoàn tất mẫu đơn yêu cầu (ACS inquiry form) trên trang web của chúng tôi tại hochiminh.usconsulate.gov hoặc nhấp vào http://hochiminh.usconsulate.gov/contact_acs.html.

-----------------------------------------------------------------------------

Bộ phận dịch vụ công dân Hoa Kỳ (ACS) hỗ trợ công dân Hoa Kỳ trong trường hợp khẩn cấp đồng thời cung cấp những dịch vụ thường ngày như cấp hộ chiếu Hoa Kỳ, cấp giấy báo sanh lãnh sự ngoài nước cho trẻ mang quốc tịch Hoa Kỳ sanh tại Việt Nam, hỗ trợ việc bỏ phiếu bầu cử ở ngoài nước, cung cấp thông tin về an sinh xã hội và phúc lợi cho cựu chiến binh, phát mẫu đơn khai thuế, công chứng giấy tờ, và cung cấp dịch vụ đăng ký cho công dân Hoa Kỳ đi lại và sinh sống tại Việt Nam.

Bộ phận dịch vụ công dân Hoa Kỳ không thể thực hiện vai trò làm đại diện như làm đại lý du lịch, ngân hàng, luật sư, điều tra viên hoặc thực thi pháp luật cho công dân Hoa Kỳ.  Văn phòng chúng tôi không tìm kiếm việc làm, cung cấp giấy phép lái xe hoặc nơi ở, làm phiên dịch, tìm kiếm hành lý bị thất lạc hoặc giải quyết tranh chấp với các quản lý khách sạn.  Quí khách cũng không được phép ở tại Lãnh Sự Quán nếu quí khách lâm vào hoàn cảnh khó khăn.  Tuy nhiên, văn phòng chúng tôi có thể hướng dẫn giúp đỡ tìm cách giải quyết những vấn đề này hoặc những vấn đề khác.

THÔNG BÁO

 • Dịch vụ lãnh sự có mặt tại Nha Trang – 28/5

  Viên chức thuộc Bộ phận dịch vụ công dân Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đáp ứng các yêu cầu về dịch vụ lãnh sự tại Nha Trang vào ngày 28 tháng 5. Viên chức lãnh sự sẽ có mặt tại Nha Trang vào ngày Thứ Tư, 28/05/2014 bắt đầu từ 9:30 giờ sáng đến 11:00 giờ sáng tại nhà hàng bia tươi Louisiane Brewhouse, số 29 đường Trần Phú, Nha Trang.

  Viên chức lãnh sự sẽ thực hiện các dịch vụ công chứng, chuyển giao phiếu nhận tiền phúc lợi liên bang, và công dân Hoa Kỳ có thể nộp đơn xin hộ chiếu Hoa Kỳ.

  Viên chức lãnh sự sẽ không phỏng vấn đương đơn xin cấp Giấy báo sanh Lãnh sự ngoài nước. Ngoài ra, các dịch vụ liên quan đến thị thực và các dịch vụ về di dân cũng sẽ không được đáp ứng. Chúng tôi chỉ thực hiện các dịch vụ đã nêu trên trong chuyến đi Nha Trang lần này. Để biết thêm thông tin về dịch vụ xin hộ chiếu Hoa Kỳ và các dịch vụ công chứng, xin vui lòng truy cập trang web:  http://hochiminh.usconsulate.gov.

 • Thông báo về việc thu tiền dồng

  Bắt đàu từ ngày 1/3/2014 Các phí dịch vụ lãnh sự sẽ được thu bằng tiền đồng Việt Nam và tiền đô la Mỹ.

  Trong nỗ lực nâng cao dịch vụ khách hàng, bắt đầu từ ngày 1/3/2014 Lãnh Sự Quán sẽ chấp nhận thanh toán bằng cả tiền đô la Mỹ và tiền dồng Việt Nam cho tất cả các dịch vụ lãnh sự. Phí bằng tiền đồng sẽ được tính dựa theo tỉ giá chính thức của Lãnh Sự Quán. Ngoài ra, các phí còn có thể thanh toán bằng các loại thẻ tín dụng tiền Đô La Mỹ như sau: Visa, MasterCard, Discover và American Express.

  Xin lưu ý rằng Lãnh Sự chỉ chấp nhận những tờ giấy bạc trong tình trạng còn tốt. Những giấy bạc bị bấm kim, giặt, rách, hư hại hay có những dấu vết hoặc hoen ố sẽ không được chấp nhận.