Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
THÔNG TIN CHUNG
 

Bộ phận dịch vụ công dân Hoa Kỳ hỗ trợ công dân Hoa Kỳ trong những trường hợp khẩn cấp, đồng thời cung cấp các dịch vụ như hộ chiếu, Giấy báo sanh Lãnh sự ngoài nước cho trẻ em Hoa Kỳ sinh tại Việt Nam, hỗ trợ việc bỏ phiếu bầu cử, cung cấp thông tin về phúc lợi an sinh xã hội và phúc lợi cho cựu chiến binh, phân phối đơn khai thuế thu nhập cá nhân, công chứng giấy tờ, và đăng ký thông tin các công dân Hoa Kỳ du lịch hoặc cư trú tại Việt Nam.

Bộ phận Dịch Vụ công dân Hoa Kỳ không thể đóng vai trò công ty du lịch, ngân hàng, luật sư, điều tra viên, hay đại diện pháp lý của Quý vị. Bộ phận Dịch vụ công dân Hoa Kỳ không thể giúp Quý vị tìm việc làm, chỗ ở hay xin giấy phép lái xe, không thể cung cấp dịch vụ dịch thuật, tìm kiếm hành lý thất lạc, hay giải quyết tranh chấp với khách sạn. Công dân Hoa Kỳ không thể lưu trú tại Tổng Lãnh sự quán khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, văn phòng chúng tôi có thể hướng dẫn quý vị cách tìm sự giúp đỡ về các vấn đề này cũng như các vấn đề khác.

Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ yêu cầu lịch hẹn đối với tất cả các dịch vụ thông thường như công chứng, hộ chiếu, Giấy báo sanh Lãnh sự ngoài nước, và hồ sơ xin phúc lợi liên bang lần đầu.

Vui lòng đặt lịch hẹn tại: https://evisaforms.state.gov/acs/default.asp?postcode=HCM&appcode=1 đối với các dịch vụ công chứng, gia hạn hộ chiếu, và hồ sơ xin phúc lợi liên bang lần đầu.  Để đặt hẹn cho dịch vụ Giấy báo sanh Lãnh sự ngoài nước, xin vui lòng xem hướng dẫn tại: http://vietnamese.hochiminh.usconsulate.gov/khaisinh/acs.html.

Quý vị cần nhận hộ chiếu, ngân phiếu phúc lợi liên bang/thư từ có thể đến vào lúc 8:30 sáng - 11:30 sáng, Thứ Hai - Thứ Ba - Thứ Năm - Thứ Sáu (trừ các ngày lễ Việt Nam và Hoa Kỳ) mà không cần đặt hẹn.  Quý vị cần bổ túc giấy tờ về Giấy báo sanh lãnh sự ngoài nước có thể đến vào các ngày như trên, lúc 1:00 – 2:00 chiều, và cũng không cần đặt hẹn.  

Trong trường hợp cần làm gấp dịch vụ của Bộ phận dịch vụ Công dân Hoa Kỳ, vui lòng yêu cầu cuộc hẹn khẩn tại trang web: http://hochiminh.usconsulate.gov/contact_acs.html.

Lịch hẹn cho các dịch vụ của Bộ phận Dịch vụ công dân Hoa Kỳ đều không thu phí. Nếu Quý vị muốn báo cáo hoạt động lừa đảo có liên quan đến bất kỳ dịch vụ Lãnh sự nào mà chúng tôi cung cấp, xin vui lòng liên hệ Bộ phận Phòng chống Giả mạo của Lãnh sự tại địa chỉ email: HCMCFPU@state.gov.

THÔNG BÁO

  • Dịch vụ công dân Hoa Kỳ tại Đà Lạt – 28 tháng 4

    Viên chức thuộc Bộ phận dịch vụ công dân Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đáp ứng các yêu cầu về dịch vụ lãnh sự tại Đà Lạt vào ngày 28 tháng 4. Viên chức lãnh sự sẽ có mặt tại Đà Lạt vào Thứ Năm, ngày 28 tháng 4 bắt đầu từ 9:00 sáng đến 12:00 chiều tại Khách sạn Đà Lạt Palace, số 12 Trần Phú, Thành phố Đà Lạt.

    Viên chức lãnh sự sẽ thực hiện các dịch vụ công chứng, chuyển giao phiếu nhận tiền phúc lợi liên bang, và công dân Hoa Kỳ có thể nộp đơn xin hộ chiếu Hoa Kỳ.  Các công dân nhận phúc lợi An sinh xã hội chưa được Sở An Sinh Xã Hội hoặc Lãnh Sự Quán liên hệ về việc chấm dứt trình diện ba tháng một lần vui lòng đến để hoàn tất thủ tục giấy tờ cho việc này. Nếu xin cấp lại hộ chiếu, vui lòng mang theo một bản sao hộ chiếu để nộp cùng hồ sơ.

    Viên chức lãnh sự sẽ không phỏng vấn đương đơn xin cấp Giấy báo sanh Lãnh sự ngoài nước. Ngoài ra, các dịch vụ liên quan đến thị thực và các dịch vụ về di dân cũng sẽ không được đáp ứng. Chúng tôi chỉ thực hiện các dịch vụ đã nêu trên trong chuyến đi Đà Lạt lần này.

Lưu Trữ Thông Báo