Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
THÔNG TIN CHUNG
 

Thông báo đến công dân Hoa Kỳ :

Lưu ý: Kể từ thứ Năm, ngày 2 tháng 1 năm 2014, Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh yêu cầu Quý vị đặt lịch hẹn cho tất cả các dịch vụ công chứng và hộ chiếu không khẩn cấp.  Đây là thay đổi nhằm phục vụ Quý vị nhanh chóng và hiệu quả hơn: Quý vị có thể đến vào thời gian được dành riêng cho mình và được tiếp đón ngay.  Sự thay đổi này cũng sẽ giúp Bộ phận Dịch vụ công dân Hoa Kỳ bố trí nhân viên thích hợp để tiếp nhận yêu cầu của Quý vị.  Mục tiêu của chúng tôi là nhằm cung cấp dịch vụ hiệu quả hơn đến Quý vị.

Vui lòng đặt lịch hẹn tại: https://evisaforms.state.gov/acs/default.asp?postcode=HCM&appcode=1 đối với tất cả các dịch vụ không khẩn cấp như công chứng, chứng thực, gia hạn hộ chiếu, làm Giấy Báo Sanh Lãnh Sự Ngoài Nước (CRBA) và thêm trang trong hộ chiếu.

Đối với khách đến nhận hộ chiếu, ngân phiếu phúc lợi liên bang/thư từ liên quan, hoặc bổ túc giấy tờ về Giấy báo sanh lãnh sự ngoài nước thì không cần phải đặt hẹn.

Nếu Quý vị có nhu cầu khẩn cấp về một dịch vụ nào đó của Bộ phận Dịch vụ công dân Hoa Kỳ, vui lòng gửi yêu cầu xin cuộc hẹn khẩn tại: http://hochiminh.usconsulate.gov/contact_acs.html.

-----------------------------------------------------------------------------

Bộ phận dịch vụ công dân Hoa Kỳ (ACS) hỗ trợ công dân Hoa Kỳ trong trường hợp khẩn cấp đồng thời cung cấp những dịch vụ thường ngày như cấp hộ chiếu Hoa Kỳ, cấp giấy báo sanh lãnh sự ngoài nước cho trẻ mang quốc tịch Hoa Kỳ sanh tại Việt Nam, hỗ trợ việc bỏ phiếu bầu cử ở ngoài nước, cung cấp thông tin về an sinh xã hội và phúc lợi cho cựu chiến binh, phát mẫu đơn khai thuế, công chứng giấy tờ, và cung cấp dịch vụ đăng ký cho công dân Hoa Kỳ đi lại và sinh sống tại Việt Nam.

Bộ phận dịch vụ công dân Hoa Kỳ không thể thực hiện vai trò làm đại diện như làm đại lý du lịch, ngân hàng, luật sư, điều tra viên hoặc thực thi pháp luật cho công dân Hoa Kỳ.  Văn phòng chúng tôi không tìm kiếm việc làm, cung cấp giấy phép lái xe hoặc nơi ở, làm phiên dịch, tìm kiếm hành lý bị thất lạc hoặc giải quyết tranh chấp với các quản lý khách sạn.  Quí khách cũng không được phép ở tại Lãnh Sự Quán nếu quí khách lâm vào hoàn cảnh khó khăn.  Tuy nhiên, văn phòng chúng tôi có thể hướng dẫn giúp đỡ tìm cách giải quyết những vấn đề này hoặc những vấn đề khác.

THÔNG BÁO

 • Dịch vụ lãnh sự có mặt tại Cần Thơ – 20 tháng 8

  Viên chức thuộc Bộ phận dịch vụ công dân Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đáp ứng các yêu cầu về dịch vụ lãnh sự tại Cần Thơ vào ngày 20 tháng 8. Viên chức lãnh sự sẽ có mặt tại Cần Thơ vào ngày Thứ Tư, 20/08/2014 bắt đầu từ 9:00 giờ sáng đến 11:00 giờ sáng tại khu nghỉ dưỡng Victoria Cần Thơ, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Cần Thơ.

  Viên chức lãnh sự sẽ thực hiện các dịch vụ công chứng, chuyển giao phiếu nhận tiền phúc lợi liên bang, và công dân Hoa Kỳ có thể nộp đơn xin hộ chiếu Hoa Kỳ.

  Viên chức lãnh sự sẽ không phỏng vấn đương đơn xin cấp Giấy báo sanh Lãnh sự ngoài nước. Ngoài ra, các dịch vụ liên quan đến thị thực và các dịch vụ về di dân cũng sẽ không được đáp ứng. Chúng tôi chỉ thực hiện các dịch vụ đã nêu trên trong chuyến đi Cần Thơ lần này. Để biết thêm thông tin về dịch vụ xin hộ chiếu Hoa Kỳ và các dịch vụ công chứng, xin vui lòng truy cập trang web:  http://hochiminh.usconsulate.gov.

 • Thông tin mới cập nhật:

  Vào ngày 24/6/2014, Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quốc tịch Việt Nam, trong đó bãi bỏ qui định trước đây đòi hỏi người Việt Nam định cư tại nước ngoài phải đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam.  Theo luật sửa đổi, những người Việt Nam định cư ở nước ngoài, bao gồm cả các công dân Hoa Kỳ, mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo qui định của luật Việt Nam trước ngày 1/7/2009 thì vẫn giữ quốc tịch Việt Nam.

  Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại: http://vietnamembassy-usa.org/news/2014/06/amended-law-vietnamese-nationality-more-flexibility-retaining-vietnamese-citizenship.