Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Bản liệt kê hồ sơ yêu cầu cho bảo lãnh vợ/chồng là công dân Hoa Kỳ

Bản liệt kê hồ sơ yêu cầu cho bảo lãnh vợ/chồng là công dân Hoa Kỳ

CÁC MẪU ĐƠN VÀ LỆ PHÍ YÊU CẦU

Mẫu đơn I-130 (Hồ sơ bảo lãnh dành cho thân nhân):

 • Viết chữ in hoa hợp lệ.
 • Địa chỉ trong phần B.2 và C.2 nên là địa chỉ cư trú, không phải là địa chỉ nhận thư.
 • Điền đầy đủ vào các ô trống. Nếu thông tin cần điền không có, vui lòng điền “Not Applicable” hay “N/A”.
 • Ngày tháng năm phải được ghi theo quy cách tháng/ngày/năm; Ví dụ ngày 20 tháng 3 năm 2007 nên được viết là 03/20/2007.

Mẫu đơn G-325A (Thông tin tiểu sử cá nhân):

 • Người bảo lãnh và vợ (hoặc chồng) của người bảo lãnh phải điền một mẩu đơn này riêng cho từng người.
 • Điền đầy đủ vào các ô trống. Nếu thông tin cần điền không có, vui lòng điền “Not Applicable” hay “N/A”. Mẫu đơn sẽ bị trả về nếu các câu hỏi trong mẩu đơn bị bỏ trống hoặc không đầy đủ thông tin.
 • Người bảo lãnh và vợ (hoặc chồng) của người bảo lãnh phải ký tên trên mẫu đơn riêng của từng người.
 • Ảnh màu: Người bảo lãnh và vợ (hoặc chồng) của người bảo lãnh phải nộp một tấm hình màu theo khổ hình làm hộ chiếu chụp được chụp trong vòng 30 ngày (hình thẻ phải có nền trắng, không được viền khung và không có dấu chỉnh sửa. Kích thước hình chụp thẳng đầy đủ nguyên mặt phải có khoảng cách 1 inch từ cằm đến đỉnh của mái tóc). Sử dụng viết chì hoặc viết lông để có thể ghi nhẹ tên vào mặt sau của mỗi tấm hình. Mỗi tấm hình nên được dán hoặc bấm vào góc trái phía bên dưới của từng mẫu đơn G-325A tương ứng.

LỆ PHÍ YÊU CẦU

CÁC GIẤY TỜ YÊU CẦU

Bản dịch hợp lệ: Tất cả những giấy tờ không phải bằng tiếng Anh phải kèm theo bản dịch tiến Anh chính xác và người dịch phải xác nhận là bản một bản dịch đầy đủ và chính xác cũng như xác nhận rằng mình có thẩm quyền để từ ngôn ngữ nước ngoài sang tiếng Anh (dịch công chứng).

Hộ chiếu của người bảo lãnh và đương đơn

Bằng chứng là công dân Hoa Kỳ: Quý vị phải nộp một bản sao của một trong các giấy tờ sau:

 • Hộ chiếu Mỹ còn hiệu lực, chỉ cần trang có hình và thông tin cá nhân; hoặc
 • Giấy khai sanh được cấp tại Mỹ; hoặc
 • Giấy nhập tịch

Giấy khai sinh: Quý vị cần cung cấp một bản sao của giấy khai sanh của cả người bảo lãnh và đương đơn.

Giấy tờ về việc đổi tên: Nếu bản thân người bảo lãnh hoặc người được bảo lãnh đang sử dụng tên khác ngoài tên đã thể hiện trên các giấy tờ liên quan, quí vị phải cung cấp những giấy tờ hợp pháp cho thấy việc đổi tên đã được hợp pháp hóa; ví dụ giấy kết hôn, giấy nhận con nuôi, lệnh toà án.

Giấy kết hôn: Vui lòng cung cấp giấy kết hôn được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cho thấy việc đăng ký kết hôn hợp lệ được xác lập giữa quí vị và vợ (hoặc chồng) của mình.

Giấy ly hôn hoặc giấy khai tử: Vui lòng cung cấp giấy li hôn hoặc giấy khai tử (chính thức) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp và xác nhận việc ly hôn hoặc khai tử là chính xác và hợp lệ.

Bằng chứng về quá trình cư trú tại Việt Nam: Người bảo lãnh mang quốc tịch Hoa Kỳ phải cung cấp bằng chứng về thường trú và giấy phép làm việc tại Việt Nam.