Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Chương trình hoạt động
 

Trung tâm Hoa Kỳ thường xuyên tổ chức các chương trình hoạt động dành cho công chúng. Vui lòng xem lịch hoạt động chi tiết tại http://achcmc.eventbrite.com

Tất cả các chương trình của trung tâm Hoa Kỳ dành cho công chúng đều miễn phí. Để tham gia, các bạn có thể gửi email đăng ký tại địa chỉ ACHCMC@state.gov, ghi rõ tên chương trình mà bạn muốn tham gia, hoặc chỉ cần bấm nút “Like” trên facebook chương trình bạn muốn tham dự http://www.facebook.com/achochiminh.usconsulate. Các chương trình cần đăng ký đặc biệt sẽ được thông báo riêng.

Lưu ý: cần mang giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên, hộ chiếu hoặc bằng lái xe) để vào cổng.

Tháng 12/2014

An American's Observations on 12 Years in Vietnam
Time: Thursday, December 4, 2:00 p.m.
Speaker: Professor Robert Don Adams, Florida Atlantic University
Professor Robert Don Adams will share some of the essays he has written and published about his experience living in Vietnam the past 12 years. 

Tương lai của Giáo dục đại học
Thời gian:  Thứ Ba, 2/12/2014, 1:00 chiều
Diễn giả: Kenn Ross, Diễn giả khách mời

Việt Nam dưới góc nhìn của người Mỹ qua 12 năm
Thời gian: Thứ Năm, 4/12/2014, 2:00 chiều
Diễn giả: Giáo sư Robert Don Adams, Đại học Florida Atlantic

Áp dụng các công nghệ tiên tiến trong lớp học
Thời gian: Thứ Ba, 23/12/2014, 2:00 chiều
Diễn giả:  Jesse Lubinsky, Giám đốc Kĩ thuật của The Irvington Union Free School District, Diễn giả khách mời

Từ tháng 12/2014 đến tháng 2/2015, các sự kiện và hoạt động của Trung tâm Hoa Kỳ sẽ bị hạn chế do quá trình sửa chữa.