Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Chương trình hoạt động
 

Trung tâm Hoa Kỳ thường xuyên tổ chức các chương trình hoạt động dành cho công chúng. Vui lòng xem lịch hoạt động chi tiết tại http://achcmc.eventbrite.com

Tất cả các chương trình của trung tâm Hoa Kỳ dành cho công chúng đều miễn phí. Để tham gia, các bạn có thể gửi email đăng ký tại địa chỉ ACHCMC@state.gov, ghi rõ tên chương trình mà bạn muốn tham gia, hoặc chỉ cần bấm nút “Like” trên facebook chương trình bạn muốn tham dự http://www.facebook.com/achochiminh.usconsulate. Các chương trình cần đăng ký đặc biệt sẽ được thông báo riêng.

Lưu ý: cần mang giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên, hộ chiếu hoặc bằng lái xe) để vào cổng.

Tháng 10/2014

Cuộc sống sinh viên tại các Đại học Mỹ
Thời gian: Thứ sáu, 3/10/2014, 2:00 chiều
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, Lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1
Diễn giả: Paul Gordon, diễn giả khách mời

Hướng dẫn các thủ tục xin học bổng và hỗ trợ tài chính
Thời gian: Thứ ba, 7/10/2014, 2:00 chiều
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, Lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1
Diễn giả: Misha Garg, Bates College

Câu lạc bộ thảo luận sách
Thời gian: Thứ ba, 7/10/2014, 5:00 chiều
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, Lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1
Diễn giả: Pilar Quigua, viên chức Tổng Lãnh sự quán
Truyện đọc "A perfect day for bananafish" của tác giả J. D. Salinger.  Tải truyện đọc tại đây:
http://moodle.tbaisd.org/pluginfile.php/64355/mod_resource/content/1/Nine%2BStories%2Bby%2BJ.D.%2BSalinger.pdf

MOOC Camp: College Writing 2.1x – Principles of Written English, Part 1 – Buổi thảo luận tuần 3
Thời gian: Thứ ba, 7/10/2014, 5:00 chiều
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, Lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1
Diễn giả: Paul Gordon, diễn giả khách mời

Đăng ký tham dự: http://bit.ly/1rAsRf0

Thảo luận về bình đẳng giới
Thời gian: Thứ tư, 8/10/2014, 2:00 chiều
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, Lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1
Diễn giả: Malikat Rufai, viên chức Tổng Lãnh sự quán

Câu lạc bộ sinh hoạt tiếng Anh
Thời gian: Thứ tư, 8/10/2014, 5:00 chiều
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, Lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1
Diễn giả: Paul Gordon, diễn giả khách mời

Luật hình sự Mỹ
Thời gian: Thứ năm, 9/10/2014, 2:00 chiều
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, Lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1
Diễn giả: Anna Conley, Giáo sư luật, đại học Luật Montana

Các trường đại học Mỹ dành cho nữ
Thời gian: Thứ năm, 9/10/2014, 3:00 chiều
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, Lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1
Diễn giả: Elizabeth DuMont-McCaffrey, Mount Holyoke College

Các bước nộp đơn vào trường đại học Mỹ
Thời gian: Thứ sáu, 10/10/2014, 2:00 chiều
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, Lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1
Diễn giả: Kylie Wright, Johns Hopkins University

Chuỗi tập huấn Kỹ năng mềm: Khởi nghiệp – Phần 1: Kỹ năng thuyết trình nâng cao
Thời gian: Thứ sáu, 10/10/2014, 5:00 chiều
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, Lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1
Diễn giả: Chris Helmkamp, viên chức Tổng Lãnh sự quán

Đăng ký tham dự tại đây: http://goo.gl/pHaizl

Giải Bóng chày quốc gia Mỹ
Thời gian: Thứ ba, 14/10/2014, 2:00 chiều
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, Lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1
Diễn giả: Nathan Lane, viên chức Tổng Lãnh sự quán

MOOC Camp: College Writing 2.1x – Principles of Written English, Part 1 – Buổi thảo luận tuần 4
Thời gian: Thứ ba, 14/10/2014, 5:00 chiều
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, Lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1
Diễn giả: Paul Gordon, diễn giả khách mời

Đăng ký tham dự: http://bit.ly/1rAsRf0

Chương trình giao lưu với sinh viên Mỹ
Thời gian: Thứ ba, 14/10/2014, 5:00 chiều
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, Lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1
Diễn giả: Sinh viên đại học Wisconsin-Milwaukee

Các tổ chức Phi lợi nhuận tại Mỹ (chương trình tạm thời hoãn)
Thời gian: Thứ sáu, 17/10/2014, 2:00 chiều
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, Lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1
Diễn giả: Garrett Harkings, viên chức Tổng Lãnh sự quán

Chuỗi tập huấn Kỹ năng mềm: Khởi nghiệp – Phần 2: Xây dựng dịch vụ chăm sóc khách hàng
Thời gian: Thứ sáu, 17/10/2014, 5:00 chiều
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, Lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1
Diễn giả: Marica Outlaw, viên chức Tổng Lãnh sự quán

Đăng ký tham dự tại đây: http://goo.gl/FupTPG

MOOC Camp: College Writing 2.1x – Principles of Written English, Part 1 – Buổi thảo luận tuần 5
Thời gian: Thứ ba 21/10/2014, 5:00 chiều
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, Lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1
Diễn giả: Robert Crotty, viên chức Tổng Lãnh sự quán

Đăng ký tham dự: http://bit.ly/1rAsRf0

Tầm quan trọng của phần hoạt động tình nguyện khi nộp đơn vào các trường đại học Mỹ
Thời gian: Thứ tư, 22/10/2014, 2:00 chiều
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, Lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1
Diễn giả: Dr. Peggy McFarland, Elizabethtown College

Ẩm thực Hoa Kỳ
Thời gian: Thứ năm 23/10/2014, 2:00 chiều
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, Lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1
Diễn giả: Betsy Allen, viên chức Tổng Lãnh sự quán

Chương trình chiếu phim cổ điển
Thời gian: Thứ năm, 23/10/2014, 5:00 chiều
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, Lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1
Diễn giả: Chris Helmkamp, viên chức Tổng Lãnh sự quán

MOOC Camp: Grow to Greatness: Smart Growth for Private Businesses, Part 1 – Buổi thảo luận tuần 1
Thời gian: Thứ năm, 23/10/2014, 5:30 chiều
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, Lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1
Diễn giả: Ted Nguyen, diễn giả khách mời

Đăng ký tham dự: http://growtogreatness.eventbrite.com/

Chuỗi tập huấn Kỹ năng mềm: Khởi nghiệp – Phần 3: Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh
Thời gian: Thứ sáu, 24/10/2014, 5:00 chiều
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, Lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1
Diễn giả: Melissa McInnis, viên chức Tổng Lãnh sự quán

Đăng ký tham dự tại đây: http://goo.gl/vd7vLk

MOOC Camp: College Writing 2.1x – Principles of Written English, Part 1 – Buổi thảo luận tuần 6
Thời gian: Thứ ba, 28/10/2014, 5:00 chiều
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, Lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1
Diễn giả: Robert Crotty, viên chức Tổng Lãnh sự quán

Đăng ký tham dự: http://bit.ly/1rAsRf0

Câu lạc bộ sinh hoạt tiếng Anh (cancelled)
Thời gian: Thứ tư, 29/10/2014, 5:00 chiều
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, Lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1
Diễn giả: Chris Helmkamp, viên chức Tổng Lãnh sự quán

MOOC Camp: Grow to Greatness: Smart Growth for Private Businesses, Part 1 – Buổi thảo luận tuần 2
Thời gian: Thứ tư, 29/10/2014, 5:30 chiều
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, Lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1
Diễn giả: Ted Nguyen, diễn giả khách mời

Đăng ký tham dự: http://growtogreatness.eventbrite.com/

Chuỗi tập huấn Kỹ năng mềm: Khởi nghiệp – Phần 4: Kỹ năng giao tiếp và xây dựng quan hệ trong kinh doanh
Thời gian: Thứ sáu, 31/10/2014, 5:00 chiều
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, Lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1
Diễn giả: Cameron Thomas-Shah, viên chức Tổng Lãnh sự quán

Đăng ký tham dự tại đây: http://goo.gl/XEvQdq