Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Chương trình hoạt động
 

Trung tâm Hoa Kỳ thường xuyên tổ chức các chương trình hoạt động dành cho công chúng.

Tất cả các chương trình của trung tâm Hoa Kỳ dành cho công chúng đều miễn phí. Để tham gia, các bạn có thể gửi email đăng ký tại địa chỉ ACHCMC@state.gov, ghi rõ tên chương trình mà bạn muốn tham gia, hoặc chỉ cần bấm nút “Like” trên facebook chương trình bạn muốn tham dự http://www.facebook.com/achochiminh.usconsulate. Các chương trình cần đăng ký đặc biệt sẽ được thông báo riêng.

Lưu ý: cần mang giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên, hộ chiếu hoặc bằng lái xe) để vào cổng.

Tháng 4/2014

Chuỗi tập huấn Kỹ năng Mềm - Buổi bổ sung - Kỹ năng tham dự phỏng vấn
Thời gian: Thứ Ba, 1/4/2014, 2:00 chiều.
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, Lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1.
Diễn giả: Alexander Titolo, Viên chức Tổng Lãnh sự quán

Câu lạc bộ thảo luận Sách
Thời gian: Thứ Ba, 1/4/2014, 5:00 chiều.
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, Lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1.
Diễn giả: Jaclyn Luo, Viên chức Tổng Lãnh sự quán

Các tôn giáo ở Hoa Kỳ
Thời gian: Thứ Tư, 2/4/2014, 2:00 chiều.
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, Lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1.
Diễn giả: Ethan Moore, M.A., Giám đốc chương trình Trường Broward College

Câu lạc bộ sinh hoạt tiếng Anh
Thời gian: Thứ Tư, 2/4/2014, 5:30 chiều.
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, Lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1.
Diễn giả: Jeffrey Itell, Diễn giả khách mời

Chuỗi tập huấn Kỹ năng Mềm: Thông tin về buổi thi kết thúc (chỉ dành cho các bạn nhận được thư mời)
Thời gian: Thứ Sáu, 4/4/2014, 2:00 chiều.
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, Lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1.
Diễn giả: Chris Helmkamp, Viên chức Tổng Lãnh sự quán

Thảo luận cùng Chuyên gia giảng dạy tiếng Anh chương trình Fulbright
Thời gian: Thứ Sáu, 4/4/2014, 5:00 chiều.
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, Lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1.
Diễn giả: Philip Lopez, Trợ giảng tiếng Anh chương trình Fulbright

Tháng tôn vinh nhạc Jazz
Thời gian: Thứ Sáu, 11/4/2014, 2:00 chiều.
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, Lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1.
Diễn giả: Geoff Bishop, Viên chức Tổng Lãnh sự quán

Tháng Sống Xanh: Đạp xe an toàn cho bạn và Trái Đất
Thời gian: Thứ Ba, 15/4/2014, 2:00 chiều.
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, Lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1.
Diễn giả: Chris Helmkamp, Viên chức Tổng Lãnh sự quán

Tháng Sống Xanh: Cuộc thị làm sản phẩn tái chế
Thời gian: Thứ Tư, 16/4/2014, 2:00 chiều.
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, Lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1.
Diễn giả: Sean Thompson, Viên chức Tổng Lãnh sự quán

Câu lạc bộ sinh hoạt tiếng Anh
Thời gian: Thứ Tư, 16/4/2014, 5:00 chiều.
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, Lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1.
Diễn giả: Jeffrey Itell, Diễn giả khách mời 

Câu lạc bộ truyện Khoa học viễn tưởng
Thời gian: Thứ Năm, 17/4/2014, 5:00 chiều.
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, Lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1.
Diễn giả: Jessica Chesbro, Viên chức Tổng Lãnh sự quán

Học tiếng Anh qua DVD
Thời gian: Thứ Tư, 23/4/2014, 5:00 chiều.
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, Lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1.
Diễn giả: Joe Freeman, Viên chức Tổng Lãnh sự quán

Chương trình chiều phim Cổ điển: Môi trường
Thời gian: Thứ Năm, 24/4/2014, 5:00 chiều.
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, Lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1.
Diễn giả: Chris Helmkamp, Viên chức Tổng Lãnh sự quán

Chuỗi tập huấn Kỹ năng Mềm: Buổi thi kết thúc
Thời gian: Thứ Sáu, 25/4/2014, 2:00 chiều.
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, Lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1.
Diễn giả: Chris Helmkamp, Viên chức Tổng Lãnh sự quán

Broadway Việt Nam - Giao lưu với nghễ sĩ nhóm Jersey Boys
Thời gian: Thứ Ba, 29/4/2014, 3:30 chiều.
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, Lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1.
Diễn giả: Jonathan Harley, nghệ sĩ nhóm Jersey Boys.