Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Tháng 1/2013

Tháng 1/2013

Tất cả các chương trình của trung tâm Hoa Kỳ dành cho công chúng đều miễn phí. Để tham gia, các bạn có thể gửi email đăng ký tại địa chỉ ACHCMC@state.gov hoặc chỉ cần bấm nút “Like” trên facebook chương trình nào mà bạn muốn tham dự http://www.facebook.com/achochiminh.usconsulate.

* Vui lòng mang theo giấy tờ tuỳ thân có ảnh để vào cổng.

Câu lạc bộ tiếng Anh
Thời gian: Thứ tư, 02/01/2013, 5:00 - 6:30 p.m.
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Hướng dẫn: Tiến sĩ Bernadette Tchen và Ông Sene Tchen

Chiến Tranh qua các Nhiệm Kỳ Tổng thống Mỹ
Thời gian: Thứ hai, 07/01/2013, 2:00 - 4:00 p.m.
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Diễn giả: Ông Andrew Polsky, Diễn giả khách mời

Câu lạc bộ sách
Thời gian: Thứ ba, 08/01/2013, 5:00 - 6:30 p.m.
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Hướng dẫn: Cô Jaclyn Luo, viên chức Lãnh sự quán

Câu lạc bộ tiếng Anh qua DVD
Thời gian: Thứ tư, 09/01/2013, 5:00 - 6:30 p.m.
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Hướng dẫn: Ông Joshua Shen, viên chức Lãnh sự quán

Hollywood Ngày Nay
Thời gian:  Thứ sáu, 11/01/2013, 2:00 - 4:00 p.m.
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Diễn giả: Ông Nicholas Snyder, viên chức Lãnh sự quán.

Bình đẳng Giới và Việc Làm ở Hoa Kỳ
Thời gian: Thứ hai, 14/01/2013, 2:00 - 4:00 p.m.
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Diễn giả: Tiến sĩ Teresa Sobieszczyk, Diễn giả khách mời

Câu lạc bộ tiếng Anh
Thời gian: Thứ tư, 16/01/2013, 5:00 - 6:30 p.m.
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Hướng dẫn: Ông Hugh Ngo, Diễn giả khách mời

Toạ đàm về Nạn Buôn Người
Thời gian:  Thứ sáu, 18/01/2013, 2:00 - 4:00 p.m.
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Diễn giả: Cô Kathleen Peoples và Ông Jonathan Hwang, viên chức Lãnh sự quán

Câu lạc bộ tiếng Anh qua DVD
Thời gian: Thứ tư, 23/01/2013,  5:00 - 6:30 p.m.
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Hướng dẫn: Ông Joshua Shen, viên chức Lãnh sự quán

Đại Hồ – Một Kỳ Quan Thiên Nhiên ở Hoa Kỳ
Thời gian: Thứ năm, 24/01/2013, 2:00 - 4:00 p.m.
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Diễn giả: Ông Brian Hildebrand, Diễn giả khách mời

Gặp gỡ trực tuyến - Kết quả Cuộc thi Video: "Vietnam – My Voice , My Video"
Thời gian: Thứ sáu, 25/01/2013, 2:00 - 5:00 p.m.
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Hướng dẫn: Ông Tom Tanner, Viên chức Lãnh sự quán

Ngày quốc tế tưởng niệm Nạn nhân Holocaust
Thời gian: Thứ hai, 28/01/2013, 2:00 - 4:00 p.m.
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Diễn giả: Ông Ray Nayler, Viên chức Lãnh sự quán

Câu lạc bộ tiếng Anh
Thời gian: Thứ tư, 30/01/2013, 5:00 - 6:30 p.m.
Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Hướng dẫn: Ông Ted Diehl, Viên chức Lãnh sự quán